kursus tahun 2008 kursus tahun 2008

Disember 2008

Bil
Nama Kursus / Tarikh
Tempat Tarikh
1
Bengkel Penyediaan Program Latihan Anggota MADA dan Peladang MADA tahun 2009
Kompleks Latihan MADA Alor Serdang, Kota Sarang Semut
02/12/2008
-
03/12/2008
2
Taklimat Jawatankuasa Pemeriksa Aset MADA
Dewan Syed Nahar, Ibu Pejabat
02/12/2008
3
Bengkel MS ISO 9001:2000 MADA Tahun 2008
Muda Resort, Empangan Muda
17/12/2008
-
19/12/2008
4
bengkel Latihan Pembimbing-Pebimbing Usahawan Industri Asas Tani Kawasan MADA
Hotel Emerald Puteri, Sg. Petani, Kedah.
22/12/2008
-
24/12/2008
5
Kursus Penyelenggaraan Traktor dan Pemilikan Lesen Kelas F
Pusat Kesejahteraan Peladang, Kota Bharu
12/12/2008
-
15/12/2008
6
Bengkel Perladangan Tanaman Padi MADA 2008
Hotel Hydro Majestic, P. Pinang
22/12/2008
-
24/12/2008
7
Taklimat Memasukkan Data Peribadi Anggota MADA ke Dalam Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia (HRMIS) dan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2008 Kadar Cuti Rehat Tahunan dan Opsyen Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam
Dewan Syed Nahar, Ibu Pejabat
23/12/2008