MAKLUMAT ARKIB 2017 TENDER & SEBUTHARGA

NO. TENDER TAJUK TENDER TARIKH BUKA TARIKH TUTUP SAIZ/VERSI
MAAF, TIADA MAKLUMAT TENDER TERKINI. HARAP MAKLUM

 

NO. SEBUTHARGA TAJUK SEBUTHARGA TARIKH BUKA TARIKH TUTUP SAIZ/VERSI
LKPM 2001/2017
Membaikpulih Jalan Ladang Ke Crusher-Run serta Kerja-kerja Berkaitan Di Blok Pengairan LBRBD 1a, Lokaliti A-II Kodiang, Wilayah II, MADA, Kedah Darul Aman 11
Januari
2017
17 Januari 2017
172 KB SAIZ/VERSION
LKPM 2002/2017
Membaikpulih Jalan Ladang Ke Crusher-Run  serta Kerja-kerja Berkaitan Di Blok Pengairan LBLBD 6, Lokaliti B-II Sanglang Dan Di Blok Pengairan LBLBD 4, Lokaliti D-II Tunjang, Wilayah II, MADA, Kedah Darul Aman.
11
Januari
2017
17 Januari 2017
172 KB SAIZ/VERSION
LKPM 2003/2017
Membaikpulih Jalan Ladang Ke Crusher-Run Serta Kerja-kerja Berkaitan Di Blok Pengairan ACLBD 9 dan ACRBD 6, Lokaliti E-II, Kubang Sepat, Wilayah II, MADA, Kedah Darul Aman.
11
Januari
2017
17 Januari 2017
172 KB SAIZ/VERSION
LKPM 2004/2017
Membaikpulih Jalan Ladang Ke Crusher-Run Serta Kerja-kerja Berkaitan Di Blok Pengairan ACRBD 8b dan ACLBD 9a, Lokaliti F-II Jerlun, Wilayah II, MADA, Kedah Darul Aman
11
Januari
2017
17 Januari 2017
172 KB SAIZ/VERSION
LKPM 2005/2017
Membaikpulih Jalan Ladang Ke Crusher-Run Serta Kerja-kerja Berkaitan Di Blok Pengairan ACLBD 9e, Lokaliti F-II Jerlun, Wilayah II, MADA, Kedah Darul Aman
11
Januari
2017
17 Januari 2017
172 KB SAIZ/VERSION
LKPM 2006/2017
Membaikpulih Jalan Ladang Ke Crusher-Run Serta Kerja-kerja Berkaitan Di Blok Pengairan ACLBD 4, Lokaliti H-II Kepala Batas, Wilayah II, MADA, Kedah Darul Aman
11
Januari
2017
17 Januari 2017
172 KB SAIZ/VERSION
S421616
Menjalankan Kerja-kerja Menaiktaraf Pintu Air Dan Gate Guide Yang Laman Kepada Jenis Stainless Steel Di Struktur Kawalan Air Pasang Surut Kuala Sala (Lama), Wilayah 4, MADA.
23
Januari
2017
6 Februari  2017
77 KB SAIZ/VERSION
S421617
Menjalankan Kerja-kerja Menaiktaraf Pintu Air Dan Gate Guide Yang Lama Kepada Jenis Stainless Steel Di Struktur Kawalan Air Pasang Surut Kuala Jerlun, Wilayah 2, MADA.
23
Januari
2017
6 Februari 2017
76 KB SAIZ/VERSION
LKPM 2008/2017
Menaiktaraf Sebuah Gudang Sisa Buangan Pertanian Serta Kerja-kerja Berkaitan Di Lot 4018 Mukim Ayer Hitam, Lokaliti F-II Jerlun, Di Wilayah II, MADA, Kedah Darul Aman 28 Mac 2017 05 April 2017
172 KB SAIZ/VERSION
MADA BPPS 5/2017
Membekal, Menghantar, Memasang dan Mengujijayajalankan Peralatan Hidrologi Termasuk Sistem Rangkaian Komunikasi Jenis GSM Bagi 8 Buah Stesen Hidrologi MADA Dan Kerja-Kerja Yang Berkaitan Di Kawasan Muda 21 April 2017 26 April 2017
354 KB SAIZ/VERSION
MADA BPPS 6/2017
Kerja-kerja Membina dan Menyiapkan 8 Buah Tapak Stesen Hidrologi serta Kerja-kerja Berkaitan di Kawasan Muda 30
April
2017
9 Mei 2017
172 KB SAIZ/VERSION
S421631 Tawaran untuk membeli kenderaan terpakai serta memborong dan memindah sisa besi dari pejabatbahagian mekanikal dan elektrikal, Lembaga Kemajuan Pertaniaan Muda (MADA) 15
Ogos
2017
6 September 2017
81 KB SAIZ/VERSION
Accessibility
Close