MAKLUMAT ARKIB 2018 TENDER & SEBUTHARGA

NO. TENDER TAJUK TENDER TARIKH BUKA TARIKH TUTUP SAIZ/VERSI
MAAF, TIADA MAKLUMAT TENDER TERKINI. HARAP MAKLUM

 

NO. SEBUTHARGA TAJUK SEBUTHARGA TARIKH BUKA TARIKH TUTUP SAIZ/VERSI
LKPM 2001/2018 Cadangan Membaikpulih Ban Kanan Parit P5 Dengan Lapisan Crusher-Run Di Kampung Batu 4 (Lot. 3989 sehingga Lot. 4035) Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Blok Pengairan LBRBD 6, Lokaliti B-II Sangang, Wilayah II, MADA Jitra. 03
Januari
2018
10
Januari
2018

510 KB SAIZ/VERSION
LKPM 2003/2018 Cadangan Membaikpulih Ban Kiri ACRBD 4 Dengan Lapisan Crusher-Run Di Kampung Telok (Lot. 2728 sehingga Lot. 2678) Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Blok Pengairan ACRBD 4, Lokaliti D-II Tunjang, Wilayah II, MADA Jitra. 03
Januari
2018
10
Januari
2018

510 KB SAIZ/VERSION
LKPM 2004/2018 Cadangan Membaikpulih Jalan Ladang Dengan Lapisan Crusher-Run Di Kampung Padang Seberang (Lot. 1073 sehingga Lot. 601) Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Blok Pengairan NCD 1, 1a, Lokaliti H-II Kepala Batas, Wilayah II, MADA Jitra. 03
Januari
2018
10
Januari
2018

510 KB SAIZ/VERSION
LKPM 2005/2018 Cadangan Membaikpulih Jalan Ladang Dengan Lapisan Crusher-Run Di Kampung Matang Bonglai (Lot. 4415 sehingga Lot. 4359) Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Blok Pengairan ACRBD 8a, Lokaliti F-II Jerlun, Wilayah II, MADA Jitra. 03
Januari
2018
10
Januari
2018

510 KB SAIZ/VERSION
LKPM 2008/2018 Meninggikan Ban Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Ban Kanan Terusan Alor Changileh Dari ICD ACRBD 2, Lokaliti G-II Jitra, Wilayah II, MADA Kedah Darul Aman. 04
Januari
2018
11
Januari
2018

346 KB SAIZ/VERSION
LKPM 2009/2018 Meninggikan Ban Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Ban ACLBD 9, Kg. Huma, Lokaliti E-II Kubang Sepat, Wilayah II, MADA Kedah Darul Aman. 04
Januari
2018
11
Januari
2018

346 KB SAIZ/VERSION
BIAT & BP 1/2018 Membekal, Menghantar, Menguji, dan Menjayajalankan Variable Chamber Round Baller Yang Baru. 09
Januari
2018
25
Januari
2018

74 KB SAIZ/VERSION
BIAT & BP 2/2018 Membekal, Menghantar, Menguji, dan Menjayajalankan Traktor Pertanian Pacuan 4 Roda Yang Baru Dengan Kapasiti Enjin Tidak Kurang Dari 80Hp. 09
Januari
2018
25
Januari
2018

76 KB SAIZ/VERSION
BIAT & BP 3/2018 Membekal, Menghantar, Menguji, dan Menjayajalankan Forklift Dilengkapi Hinged Fork Dan Standard Bucket Yang Baru Dengan Kapasiti Beban 3000kg. 09
Januari
2018
25
Januari
2018

76 KB SAIZ/VERSION
MADA/BPTM/CTM/2018-2 Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah Empat Belas (14) Unit Pengimbas Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) 28 Mac
2018
10
April
2018

320 KB SAIZ/VERSION
MADA/BPTM/CTM/2018-1 Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah Dan Menyenggara Perkakasan Komputer Dekstop Secara Sewaan Selama Satu (1) Tahun Dan Pilihan Dua (2) Tahun Penyambungan Bagi Ibu Pejabat, Pejabat Wilayah Dan 27 Pejabat Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) 28 Mac
2018
10
April
2018

70.4 KB SAIZ/VERSION
MADA (BPPS) 2/2018 Membekal, Menghantar, Memasang Dan Mengujijayajalankan Peralatan Hidrologi Serta Sistem Rangkaian Komunikasi Jenis GSM Termasuk Membina Dan Menyiapkan Lima (5) Buah Stesen Hidrologi Dan Kerja-Kerja Yang Berkaitan Di Kawasan Muda. 19 April 2018 29 April 2018
7.42 MB SAIZ/VERSION
MADA (BPESA) 1/2018 Menaiktaraf Peralatan Pemantauan Keselamatan Empangan Muda, Daerah Sik, Kedah Darul Aman 16 April 2018 30 April 2018
484 KB SAIZ/VERSION
LKPM 2014/2018 Membina dan menyiapkan sebuah titi konkrit serta kerja-kerja berkaitan di Kampung Titi Selangor, blok pengairan LBRBD 5, lokaliti B-II Sanglang, Wilayah II, MADA 21
Jun
2018
4
Julai
2018

2.63MB
SAIZ/VERSION
MADA/BPTM/CTM/
2018-3
Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah dan Menyenggara Peralatan ICT Secara Sewaan Selama Satu (1) Tahun dan Pilihan Dua (2) Tahun Penyambungan Bagi Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) 12
Julai
2018
25
Julai
2018

451 kb
SAIZ/VERSION
s421647 Membekalkan, Menghantar, Menguji dan Menjayakan Satu (1) Unit Traktor Pertanian Jenis Full Crawler Rubber Track Yang Baru Bagi Program Mekanisasi Dan Automasi Mada Tahun 2018 4
Julai
2018
26
Julai
2018

28 kb
SAIZ/VERSION
s421648 Membekalkan, Menghantar, Menguji dan Menjayakan Satu (1) Unit Backhoe Loader Pacuan 4 Roda Yang Baru Program Mekanisasi Dan Automasi MADA Tahun 2018 4
Julai
2018
26
Julai
2018

604 kb
SAIZ/VERSION