En Zulkifli bin Romli

(Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan)

Di antara peranan dan tanggungjawab Ketua Pegawai Maklumat (CIO) adalah seperti
berikut:
  Peneraju perubahan dalam pembangunan ICT Agensi;
  Melaksana penggunaan dasar, standard dan amalan terbaik ICT;
  Menerima pakai dan melaksanakan penggunaan IT dalam sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan;
  Melaksanakan inovasi melalui aplikasi, infrastruktur dan keselamatan ICT;
  Membantu Pengurusan MADA dalam melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan ICT seperti dari aspek
       keselamatan dan sebagainya; dan
  Menyelaras dan mengurus pelan latihan yang berkaitan dengan ICT dan yang seumpamanya.