pengerusi

 

Assalamualaikum w.b.t dan Salam Sejahtera.

Alhamdulillah, saya merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah izin dan kurniaNya jua dapat saya menyampaikan tinta kata di Laman Web MADA bagi tahun 2016.

Elok sekiranya saya mulakan tinta kata ini dengan mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada seluruh kakitangan MADA di atas usaha gigih kalian di dalam menjalankan ibadah kerja dengan penuh kesungguhan dan tanggungjawab demi memastikan peningkatan taraf hidup peladang serta peningkatan hasil padi berada di tahap yang cemerlang di sepanjang tahun 2015 yang telah pun berlalu.

Kini kita berada di tahun 2016 dan saya menjangkakan pada tahun 2016 ini adalah merupakan 366 hari yang sangat mencabar. Memetik satu ucapan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia di mana beliau telah menggariskan perkara yang perlu ditumpukan oleh penjawat awam bagi memastikan kelangsungan pentadbiran kerajaan yang lebih berkesan dan memelihara kesejahteraan dan keselamatan rakyat; antara perkara tersebut adalah berfikir secara kreatif dan inovatif dalam melaksanakan setiap tugas yang diamanahkan.

Apa yang dimaksudkan dengan melaksanakan tugas secara kreatif dan inovatif itu adalah kita perlu menggunakan segala potensi, keupayaan dan kepakaran untuk menjayakan sesuatu tugas dengan cemerlang dan sekali-kali tidak mengambil jalan mudah. Oleh itu, saya menyeru kepada semua warga MADA supaya senantiasalah mempertingkatkan ilmu, kepakaran dan profesionalisme, agar kita bersiap siaga sepenuhnya demi menempuh segala cabaran di dalam tugas dan tanggungjawab kita sebagai anggota-anggota MADA.

Saya amat berharap, segala kejayaan yang telah dikecapi pada tahun-tahun sebelum ini akan dapat dipertingkatkan kesatu tahap yang lebih cemerlang dan mampu dibanggakan oleh semua warga MADA.

Dalam kesempatan ini, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Ahli-Ahli Lembaga Pengarah MADA, Pengurus Besar & kumpulan pengurusan, pegawai-pegawai serta kakitangan MADA yang telah memberikan komitmen yang penuh dalam menyelaras dan melaksanakan program-program pembangunan di dalam Kawasan Muda.

Setinggi-setinggi perhargaan juga dititipkan kepada Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, Agensi-agensi Kerajaan Pusat, Kerajaan Negeri Kedah, Kerajaan Negeri Perlis dan semua rakan-rakan MADA yang bekerjasama dalam memajukan sektor pertanian dan industri asas tani di Kawasan Muda.

Sukalah saya berkongsi dari satu pepatah arab yang mengatakan:“Barangsiapa yang sungguh-sungguh (bekerja keras), nescaya ianya akan berhasil, dan barangsiapa yang bergerak (berjalan), nescaya ianya akan sampai”.

Sekian.

Y.B. Dato’ Othman bin Aziz
Pengerusi MADA

Accessibility
Close