Assalamualaikum w.b.t

Salam sejahtera dan salam 1 Malaysia

Terlebih dahulu, saya ingin melafazkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Allah S.W.T di atas perkenan dan izinNya, kerana masih lagi memberikan nikmat tubuh badan yang sihat serta dipanjangkan umur bagi membolehkan saya untuk menyampaikan sedikit ucapan bagi tahun 2017.

Tahun 2016 telah berlalu dengan jayanya, saya menzahirkan rasa syukur dan bangga kepada seluruh warga MADA kerana dapat menyahut segala cabaran yang dihadapi. Pada tahun 2016 juga MADA telah memperolehi purata hasil padi sebanyak 6.5 tan/sehektar, secara tidak langsung dapat menambahkan pendapatan para peladang. MADA juga telah melaksanakan Program Pengembangan mengikut blok serta Penerbitan Pelan Korporat PPK MADA. Saya dengan ini mengambil kesempatan merakamkan ucapan terima kasih kepada seluruh warga MADA kerana telah berusaha mencapai misi dan visi MADA pada tahun 2016.

Kita seringkali mendengar keluhan bahawa suasana kerja kita saban tahun semakin mencabar, kompleksiti yang semakin meningkat dan ekspektasi pelanggan yang semakin tinggi dan seterusnya memberikan tekanan kerja yang tinggi kepada kita. Namun itulah hakikat yang perlu kita terima bahawa pergerakan di era globalisasi ini sentiasa pantas dan memerlukan reaksi dan keputusan yang tepat serta berkesan.

Bagi tahun 2017 pula, para peladang sekali lagi akan berhadapan dengan cabaran dan usaha untuk mencapai hasil padi 7 tan/sehektar. Saya berharap semoga para petani dapat mengekalkan semangat dan juga momentum kerja agar matlamat kita untuk mencapai sasaran hasil padi pada tahun ini berjaya. Pihak MADA juga berharap agar para peladang dapat bersama-sama menyertai Projek Estet Padi Pengurusan Berpusat.

Bersesuaian dengan cabaran semasa, seluruh kakitangan MADA haruslah melipat gandakan usaha dengan turun ke kawasan bertemu dengan para peladang. Adalah penting bagi kita untuk menyahut seruan serta hasrat kerajaan dalam mentrasformasikan sektor pertanian kerana ianya merupakan cabaran yang besar. Lebih-lebih lagi ia melibatkan perubahan dari segi pendekatan, amalan dan penggunaan teknologi moden dalam bidang pertanian.

Dengan sokongan yang padu dari seluruh warga MADA, saya yakin bahawasanya kita akan dapat melaksanakan tugas dengan baik dan sempurna demi untuk mencapai matlamat dan kejayaan dalam membangunkan industri pertanian di seluruh kawasan Muda.

Justeru, saya menyeru kepada semua warga MADA agar kita sentiasa dapat menanamkan sikap yang positif, budaya kerja yang positif, menerima cabaran dengan hati yang terbuka agar kita sentiasa dapat membentuk budaya kerja yang seronok dan seterusnya membuahkan hasil seperti yang kita harapkan. Dan ingatlah, adalah penting untuk kita merapatkan saf perjuangan kita bagi melaksanakan agenda kerajaan di dalam memastikan rakyat dan peladang dapat menerima apa jua perancangan yang telah direncanakan untuk mereka.

Firman Allah di dalam surah Al-Mudatsir ayat 38 yang bermaksud : “Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah dilaksanakannya”. Jadi, laksanakanlah kerja kita dengan sempurna sepertimana yang telah dipertanggungjawabkan.

Sekian,

Yang Berbahagia Dato’ Fouzi Bin Ali,
Pengurus Besar MADA.

Accessibility
Close