PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JANUARI HINGGA SEPTEMBER 2017

JABATAN / AGENSI: LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA

 

 

 

 

 

 

Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Melebihi Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

 

Bil

Perkhidmatan

Janji

 

Jumlah Menepati Standard

% Menepati Standard

Jumlah Tidak Menepati Standard

% Tidak Menepati Standard

 

Jumlah Perkhidmatan

1

Penyebaran Jadual Penanaman Padi

 

Menyedia dan menyebarkan jadual penanaman padi bagi Musim Pertama pada bulan Mac/April dan bagi Musim Kedua pada bulan Ogos/September setiap tahun di 493 Unit Pertanian Kecil.

493

(Unit Pertanian Kecil)

100%

 0

0%

 

493

(Unit Pertanian Kecil)

2 Pengembangan Pengairan dan Pertanian Menjamin bekalan air mencukupi mengikut jadual penanaman padi yang ditetapkan bagi membolehkan tanaman padi 2 kali setahun.

99,678.15

hektar

99%

1,006.85

1%

100,685
hektar
3

Pembersihan Saliran

Memastikan pembersihan saliran air 3 kali setahun untuk tali air dan 4 kali setahun untuk parit dan sungai

  Tali air 1 kali

Parit 1 kali

Tali air 33.33%

Parit

25%

Tali air 2

Parit 3

    66.66%

75%

  Tali air 3 kali

Parit 4 kali

4

Pengedaran Input Pertanian Mengedar input pertanian bantuan Kerajaan kepada peladang dalam tempoh 3 minggu daripada tarikh bekalan diterima di PPK.

1,563,960

beg

92%

132,506

beg

8%

1,696,466

beg

5

Pembangunan Industri Asas Tani Memberikan keputusan permohonan menjadi usahawan bimbingan MADA dalam tempoh 1 bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima.

23
permohonan

100%

0

0%

23
permohonan

6

Pembangunan Institusi Peladang Memberikan keputusan permohonan keahlian PPK yang lengkap dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh mesyuarat Ahli Jemaah Pengarah PPK.

262

permohonan

100%

0

0%

262
permohonan

7

Program Azamtani Memberikan kelulusan permohonan bantuan Program Kemiskinan MADA dalam tempoh maksimum 2 bulan daripada tarikh penerimaan borang yang lengkap.

30
permohonan

100%

0

0%

30
permohonan

*Berikut adalah laporan pencapaian piagam pelanggan yang terdapat di Portal Rasmi MADA. Laporan pencapaian berikut dipaparkan secara sukuan tahun iaitu setiap penghujung bulan Mac, Jun, September dan Disember.

Accessibility
Close