PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JULAI HINGGA DISEMBER 2017

JABATAN / AGENSI: LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA

 

 

 

 

 

 

Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Melebihi Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

 

 

Bil

Perkhidmatan

Janji

 

Jumlah Menepati Standard

% Menepati Standard

Jumlah Tidak Menepati Standard

% Tidak Menepati Standard

 

Jumlah Perkhidmatan

Catatan

1

Penyebaran Jadual Penanaman Padi

 

Menyedia dan menyebarkan jadual penanaman padi bagi Musim Pertama pada bulan Mac/April dan bagi Musim Kedua pada bulan Ogos/September setiap tahun di 493 Unit Pertanian Kecil.

493

(Unit Pertanian Kecil)

100%

 0

0%

 

493

(Unit Pertanian Kecil)

Pencapaian dikira mengikut musim penanaman padi.

Bil UPK  yang menerima
JPP Musim Pertama     X 100
493 bilangan UPK

2 Pengembangan Pengairan dan Pertanian Menjamin bekalan air mencukupi mengikut jadual penanaman padi yang ditetapkan bagi membolehkan tanaman padi 2 kali setahun.

99,905.5

hektar

99.22%

779.5

0.78%

100,685
hektar
Keluasan kepadatan tanaman padi M2/2017     X 100
100,685 hektar


Fasa I (Keluasan 35,456 hektar)

Fasa II (Keluasan 43,321 hektar)

Fasa III (Keluasan 21,908 hektar)

3

Pembersihan Saliran

Memastikan pembersihan saliran air 3 kali setahun untuk tali air dan 4 kali setahun untuk parit dan sungai

  Tali air 3 kali

Parit 4 kali

Tali air 100%

Parit
100%

0

0

0%

0%

  Tali air 3 kali

Parit 4 kali

Kerja-kerja pembersihan tali air dan parit siap dilaksanakan bagi semua pusingan pada 30 Nov 2017

4

Pengedaran Input Pertanian Mengedar input pertanian bantuan Kerajaan kepada peladang dalam tempoh 3 minggu daripada tarikh bekalan diterima di PPK.

1,594,067

beg

100%

0

beg

0%

1,594,067

beg

 

Jumlah diterima dalam tempoh
3 minggu
Jumlah Keseluruhan X 100

5

Pembangunan Industri Asas Tani Memberikan keputusan permohonan menjadi usahawan bimbingan MADA dalam tempoh 1 bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima.

21
permohonan

100%

0

0%

21
permohonan

Jumlah diterima dalam tempoh
1 bulan
Jumlah keseluruhan X 100

6

Pembangunan Institusi Peladang Memberikan keputusan permohonan keahlian PPK yang lengkap dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh mesyuarat Ahli Jemaah Pengarah PPK.

552

permohonan

96.16%

22

3.84%

574
permohonan

Jumlah diterima dalam tempoh
10 hari bekerja
Jumlah keseluruhan     X 100

7

Program Azamtani Memberikan kelulusan permohonan bantuan Program Kemiskinan MADA dalam tempoh maksimum 2 bulan daripada tarikh penerimaan borang yang lengkap.

7
permohonan

100%

0

0%

7
permohonan

Jumlah diterima dalam tempoh
2 bulan
Jumlah keseluruhan    X 100

*Berikut adalah laporan pencapaian piagam pelanggan yang terdapat di Portal Rasmi MADA. Laporan pencapaian berikut dipaparkan secara sukuan tahun iaitu setiap penghujung bulan Mac, Jun, September dan Disember.

Accessibility
Close