Assalamualaikum w.b.t dan Salam Sejahtera. Alhamdulillah, saya merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah izin dan kurniaNya jua dapat saya menyampaikan tinta kata di Laman Web MADA bagi tahun 2016. Elok sekiranya saya mulakan tinta kata ini dengan mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada seluruh kakitangan MADA di atas usaha gigih kalian…

More