YPPPM


YAYASAN PELAJARAN PERTUBUHAN PELADANG MADA (YPPPM)

1. SEJARAH PENUBUHAN.

Yayasan Pelajaran Pertubuhan Peladang MADA (YPPPM) telah ditubuhkan pada 1 Jun 1982 dibawah Akta Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) 1972 – Perintah Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (Yayasan Pelajaran Pertubuhan Peladang MADA) 1982.

YPPPM  telah dirasmikan penubuhannya pada  7 Jun  1983 oleh YB. Menteri Pertanian Malaysia bertempat di Negeri Perlis Indera Kayangan dan mula beroperasi pada tahun 1983.

2. TUJUAN DAN OBJEKTIF.

Tujuan dan objektif YPPPM adalah seperti berikut :-

a) Menggalak,  mendidik,  memaju  dan  membantu  dalam  kemajuan  pelajaran  ahli  dan  anak  ahli.

b) Menubuhkan  dan  menyenggara  biasiswa,  dermasiswa,  pinjaman  dan  bantuan  kewangan  lain  kepada  ahli  atau  anak  ahli  bagi  maksud  membolehkan  mereka  melanjutkan  pelajaran.

c) Menjalankan  segala  kegiatan  yang  difikirkan  patut  dan  sesuai  untuk  menambah  peluang  pelajaran  kepada  ahli  dan  anak  ahli PPK MADA.

YAYASAN-PELAJARAN-PERTUBUHAN-PELADANG-MADA

alamat-1

Carta-Organisasi-Lembaga-Pengarah-YPPPM

Carta-Organisasi-Yayasan-Pelajaran-Pertubuhan-Peladang-MADA

Lembaga Pengarah Yayasan Pelajaran Pertubuhan Peladang MADA (YPPPM) Tahun 2017

BIL
NAMA
JAWATAN
1 Tuan Haji Ahmad bin Haji Shafiee Pengerusi Lembaga Pengarah YPPPM
(Pengerusi PPK I-II)
2 YBhg. Dato’ Fouzi bin Ali Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah YPPPM
(Pengurus Besar MADA)
3 YBhg. Dato’ Hajah Azuyah binti Hassan Wakil Kementerian Pendidikan
(Pengarah Pendidikan Negeri Kedah)
4 (Kosong) Belum diisi Wakil MADA
(Timbalan Pengurus Besar (Pertanian) MADA)
5 Tuan Haji Abdul Rahim bin Abu bakar Wakil Wilayah I
(Pengerusi PPK E- I, Simpang Empat, Perlis)
6 Tuan Haji Saibon bin Omar Wakil Wilayah II
(Pengerusi PPK F- II, Jerlun)
7 Encik Mahmud bin Kadir Wakil Wilayah III
(Pengerusi PPK F- III, Pendang)
8 Encik Ahmad bin Darus Wakil Wilayah IV
(Pengerusi PPK C- IV, Kangkong)

 

Kakitangan Yayasan Pelajaran Pertubuhan Peladang MADA.

Pengurusan.

Setiausaha Mohamed Rosli bin Osman
Timbalan Pegawai Eksekutif Ahmad Sulaiman bin Md. Hashim
Penolong Pegawai Akaun Suhaila binti Kasa
(mulai 2 Mei 2015)
Kerani Kewangan Rosanita binti Haji Shafie
Kerani Pentadbiran Zullekho binti Abd. Rahim
Kerani Am Mohd Syukur bin Saidin

3. AKTIVITI-AKTIVITI YANG DIJALANKAN.

Aktiviti:

a) Biasiswa Kecil.

b) Kelas Tambahan.

c) Sumbangan Ke IPTA.

d) Anugerah Pelajar Cemerlang.

e) Bantuan Pelajaran Anak Ahli Termiskin.

f) Sumbangan Pakaian Seragam Sekolah.

g) Kursus Intensif Pemegang Biasiswa Kecil  YPPPM.

h) Kursus Motivasi UPSR Kepada Anak Ahli PPK.

i) Kursus Intensif Anak Ahli Termiskin.

j) Kelas Bahasa.

k) Lawatan Sambil Belajar.

l) Aktiviti Pendidikan.

Memperbanyakkan aktiviti yang melibatkan pendidikan yang bertujuan menggalak, mendidik, memaju dan membantu kemajuan anak-anak ahli PPK MADA dalam bidang pelajaran serta penambahbaikan dalam pengurusan biasiswa, dermasiswa, pinjaman dan bantuan kewangan kepada ahli ataupun anak ahli bagi maksud membolehkan mereka melanjutkan pelajaran.

TAHUN
MULA
DILAKSANAKAN

AKTIVITI

BILANGAN PENERIMA 
DARI 1984
SEHINGGA
31/12/2016
(ORANG)

PERBELANJAAN
DARI 1984
SEHINGGA
31/12/2016
(RM)

1984

a) Biasiswa Kecil

1,200

2,241,745.00

1985

b) Kelas Tambahan

304,868

547,953.00

1986

c) Bantuan Pakaian Seragam

15,075

655,750.00

1986

d) Sumbangan Ke IPTA

12,780

1,217,800.00

1989

e) Anugerah Pelajar Cemerlang

855

136,642.00

2004

f) Bantuan Pelajaran Anak Ahli Termiskin

535

765,720.00

1988

g) Kursus Intensif Pemegang Biasiswa Kecil YPPPM

2,168

644,139.00

1996

h) Kursus Motivasi UPSR

21,246

325,464.00

JUMLAH

358,727

6,535,213.00

 

a) Biasiswa Kecil.

Aktiviti ini mula dilaksanakan pada tahun 1984, pemberian biasiswa ini adalah bertujuan sebagai galakkan kepada anak ahli yang yang layak dan meringankan beban ahli yang kurang berkemampuan.

Pemberian Biasiswa  berdasarkan calon-calon yang dipilih daripada anak-anak ahli PPK MADA berdasarkan Peperiksaan UPSR.

b) Kelas Tambahan.

Aktiviti ini dimulakan pada tahun 1985 dengan kerjasama Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) sekolah-sekolah dalam kawasan MADA.

c) Bantuan Pakaian Seragam.

Aktiviti ini dimulakan pada tahun 1986 bertujuan meringankan bebanan ahli-ahli PPK MADA yang kurang berkemampuan.

d) Sumbangan Ke Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA).

Aktiviti ini dimulakan sejak  tahun 1986 bertujuan membantu dan memberi saguhati  kepada anak-anak ahli PPK MADA yang berjaya melanjutkan pelajaran ke IPTA (tempatan).

e) Anugerah Pelajar Cemerlang.

Pemberian Anugerah Pelajar Cemerlang telah dimulakan pada tahun 1989 sebagai pengiktirafan kecemerlangan yang dicapai oleh anak-anak ahli PPK MADA dalam peperiksaan PT3, SPM, STPM dan STAM.

f) Bantuan Pelajaran Anak Ahli Termiskin.

Bantuan ini mula diberikan pada tahun 2004 dengan tujuan untuk meringankan bebanan ahli yang miskin dalam PPK tanpa mengira akademik. Pemilihan adalah ditetapkan oleh Jemaah Pengarah PPK.

g) Kursus Intensif Pemegang Biasiswa Kecil YPPPM.

Kursus ini diberikan kepada Pemegang Biasiswa Kecil YPPPM yang akan menduduki peperiksaan iaitu tingkatan 3 dan 5.

h) Kursus Motivasi UPSR.

Kursus ini diberikan kepada anak-anak ahli PPK MADA yang akan menduduki Peperiksaan UPSR.

II.PERANCANGAN  AKTIVITI MASA DEPAN.

a) Kursus Intensif Anak Ahli Termiskin.

Kursus ini dalam perancangan untuk diadakan kepada anakanak ahli termiskin dalam kawasan MADA. YPPPM berharap kursus ini dapat memberikan manfaat kepada anak-anak ahli termiskin. Ianya juga dapat meringankan ahli-ahli yang kurang berkemampuan.

b) Kelas Bahasa.

Kelas Bahasa telah dilaksanakan mulai tahun 2008 dengan sumbangan dana daripada Kerajaan Negeri Kedah. Kelas ini berlangsung sehingga dana yang diberikan habis digunakan.

c) Lawatan Sambil Belajar.

Akan diadakan dan peserta akan dipilih daripada pemegang Biasiswa Kecil YPPPM, lawatan ini bertujuan menghilangkan stress pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan.

III. AKTIVITI PEMBANGUNAN MODAL INSAN YANG TELAH DILAKSANAKAN.

1. TAHUN 2015.

a) Karnival Kerjaya Belia Dengan Kerjasama JobsMalaysia.

Cadangan diadakan karnival ini adalah pada 8 Ogos 2015 (Sabtu) bertempat di Taman Jubli Emas, Suka Menanti, Alor Setar dari jam 8.00 pagi hingga 5.00 petang.

Karnival ini diadakan adalah bertujuan untuk memberi peluang kepada anak-anak ahli dan bukan ahli PPK MADA mendapat pekerjaan yang bersesuaian dengan mereka dan taklimat kerjaya daripada JobsMalaysia serta taklimat latihan kemahiran daripada agensi berkaitan.

b) Seminar Kecemerlangan Ibu Bapa.

Cadangan diadakan seminar ini adalah pada 15 Ogos 2015 (Sabtu) dan 29 Ogos 2015 (Sabtu), ianya bertujuan untuk memberi motivasi dan galakan kepada ibu bapa agar mengambil berat tentang pelajaran anak-anak mereka.

2. TAHUN 2016.

a) Seminar Kerjaya Lelepasan SPM.

Seminar ini telah diadakan pada 20 Mac 2016 (Ahad) dengan tujuan untuk memberi panduan kepada lepasan-lepasan SPM tentang halatuju mereka selepas mendapat keputusan peperiksaan SPM.

b) Seminar Halatuju Pasca PT3.

Seminar ini telah diadakan pada 30 Julai 2016 (Sabtu), ianya bertujuan memberi panduan dan halatuju bagi memilih matapelajaran semasa di Tingkatan 4 untuk persediaan SPM.

c) Seminar  Kecemerlangan SPM.

Seminar ini diadakan pada 1 Oktober 2016 (Sabtu), seminar ini diadakan untuk membantu pelajar-pelajar yang berada di Tingkatan 5 dengan memberi motivasi dan panduan serta persediaan bagi mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan SPM.

d) Program Bersama Dengan SL1M (Skim Latihan 1 Malaysia-EPU).

Program ini telah diadakan dengan kerjasama daripada Pihak SL1M (Skim Latihan 1 Malaysia – EPU) dan MADA semasa HPPNK Negeri Kedah bertempat di Taman Jubli Emas pada 27 dan 28 Mei 2016.

Pada hari tersebut, pihak SL1M telah memanggil syarikat-syarikat GLC dan swasta yang memerlukan pekerja serta pusat-pusat pengajian (latihan kemahiran) yang ingin mengambil pelajar. Peluang-peluang pekerjaan dan pengajian ini dibuka kepada golongan pencari kerja di sekitar Alor Setar dan berdekatan.

3. TAHUN 2017.

a) Seminar Kecemerlangan Ibu Bapa Pelajar 2017 (Siri 1).

Seminar ini akan diadakan pada 25 Februari 2017 (Sabtu) di SMK. Jerlun, Ayer Hitam, Kedah bertujuan untuk memberi motivasi dan panduan kepada ibu bapa pelajar yang berada di Tingkatan 3 dan 5 di kawasan kendalian MADA berdekatan yang akan menduduki peperiksaan PT3 dan SPM untuk kecemerlangan anak-anak mereka.

b) Kursus Intensif Pemegang Biasiswa Kecil Tahap I Tingkatan 3 & 5.

Kursus ini telah diadakan pada 20-22 Mac 2017 di Kompleks Latihan MADA, Alor Serdang, Kota Sarang Semut, Kedah.

c) Kursus Motivasi UPSR 2017 telah diadakan seperti berikut:

WILAYAH
TARIKH
TEMPAT
I 7.5.2017 SK Tambun Tulang, Simpang Empat, Perlis
II 6.5.2017 SMK Alor Janggus, Alor Setar, Kedah
II 6.5.2017 SK Tunjang, Kubang Pasu, Kedah
III 29.4.2017 SK Pendang, Kedah
IV 22.4.2017 Kompleks Latihan MADA, Alor Serdang, Kedah
IV 13.5.2017 Kompleks Latihan MADA, Alor Serdang, Kedah

d) Program Kerjasama antara YPPPM dan SL1M

Program ini telah diadakan pada 5-6 Mei 2017 bertempat di Stadium Sultan Abdul Halim, Suka Menanti, Alor Setar, Kedah.

e) Kursus Intensif Pemegang Biasiswa Kecil Tahap II Tingkatan 3 & 5

Kursus ini telah diadakan pada 11-13 Mei 2017 di Kompleks Latihan MADA, Alor Serdang, Kota Sarang Semut, Kedah.

f) Seminar Kecemerlangan & Motivasi Ibu Bapa (Siri 2)

Seminar ini telah diadakan pada 15 Julai 2017 (Sabtu) di SMK Ayer Hitam, Ayer Hitam, Kedah bertujuan untuk memberi motivasi dan panduan kepada ibu bapa pelajar yang berada di Tingkatan 3 dan 5 di kawasan kendalian MADA berdekatan yang akan menduduki peperiksaan  PT3 dan SPM untuk kecemerlangan anak-anak mereka.

g) Kursus Intensif Pemegang Biasiswa Kecil Tahap III Tingkatan 3 & 5

Kursus ini telah diadakan pada 27-29 Ogos 2017 di Kompleks Latihan MADA, Alor Serdang, Kota Sarang Semut, Kedah.

h) Program Peningkatan Prestasi SPM

Program Peningkatan Prestasi SPM anjuran bersama YPPPM & Sekolah Tunku Abd Rahman (STAR) Mergong telah berlangsung pada 3-4 Oktober 2017 bertempat di Dewan Syed Nahar, HQ MADA.

i) Mesyuarat Wilayah

YPPPM telah mengadakan Mesyuarat Pre-Council bagi tahun 2017 seperti berikut :

Wilayah
Tarikh
Hari
I 09/10/2017 Isnin
II 10/10/2017 Selasa
III 11/10/2017 Rabu
IV 12/10/2017 Khamis

Semua Pengurus Wilayah, Pengurus Besar PPK dan Pengurusi PPK dalam kawasan MADA dijemput hadir ke mesyuarat ini mengikut  wilayah masing-masing.

IV. AKTIVITI PERNIAGAAN YANG DILAKSANAKAN.

YPPPM telah menjalankan usahasama dengan Syarikat Silicon Biotech Sdn. Bhd.  bagi mengusahakan projek kuari pasir di Kg. Empa, Mukim Derang, Daerah Pokok Sena. Projek ini mula diusahakan pada bulan Disember 2015. Hasil daripada projek ini sedikit sebanyak dapat menampung perbelanjaan aktiviti YPPPM yang dilaksanakan.

V. PERANCANGAN PROGRAM MASA HADAPAN.

a) Kursus Latihan Kemahiran.

Kursus Latihan akan diadakan secara kerjasama dengan pusat kemahiran yang bertauliah, program ini ditujukan kepada golongan sasar terutamanya anak-anak peladang MADA dan golongan belia yang keciciran dalam pelajaran yang masih menganggur untuk diambil bekerja oleh syarikat-syarikat yang berkelayakan

Kursus-kursus yang akan ditawarkan adalah seperti berikut :

– Landskap

– Bakery

– Kulinari

– Pengurusan Pejabat.

b) Perniagaan.

Aktiviti yang melibatkan projek perniagaan yang berdaya maju bagi meningkatkan pendapatan YPPPM dan segala kegiatan yang difikirkan patut dan sesuai bagi tujuan menambah pendapatan.

i) Permohonan daripada MADA bagi mengendalikan Muda Resort.

ii) Permohonan ‘Bill Board’  daripada MADA untuk diuruskan oleh YPPPM.

iii) Memohon daripada MADA untuk menjalankan kerja-kerja pembersihan Ibupejabat MADA (bahagian luar).

c) Pembangunan Modal Insan.

i) Karnival Kerjaya Belia.

Karnival ini diadakan adalah bertujuan untuk memberi peluang kepada anak-anak ahli dan bukan ahli PPK MADA mendapat pekerjaan yang bersesuaian dengan mereka dan taklimat kerjaya daripada agensi yang terlibat serta taklimat latihan daripada agensi berkaitan.

ii) Seminar Kecemerlangan Ibu Bapa.

Seminar ini adalah bertujuan untuk memberi motivasi dan galakan kepada ibu bapa agar mengambil berat tentang pelajaran anak-anak mereka.

iii) Seminar Kerjaya Selepas SPM.

Seminar ini adalah bertujuan untuk memberi panduan kepada lepasan-lepasan SPM tentang halatuju mereka selepas mendapat keputusan peperiksaan.

iv) Seminar Halatuju Pasca PT3.

Seminar ini adalah bertujuan untuk memberi panduan kepada lepasan-lepasan PT3 untuk memilih aliran semasa di Tingkatan 4 seterusnya untuk SPM.

VI. PERANCANGAN MASA HADAPAN UNTUK ANAK-ANAK PELADANG MADA.

a. Pembangunan Modal Insan.

Aktiviti melibatkan pembangunan modal insan yang dituju khas kepada golongan sasar iaitu anak-anak ahli PPK MADA dan belia dalam kawasan kendalian MADA yang keciciran pelajaran agar mereka mempunyai kerjaya dan dapat membantu keluarga masing-masing.

b. Klinik UPSR.

Cadangan untuk mengadakan Klinik UPSR.

i) Tajuk                                                             : Teknik Menjawab Peperiksaan UPSR

ii) Target Bilangan Peserta                              : 200 orang

iii) Cadangan Bilangan program                     : 2 kali

iv) Tempat                                                        : Wilayah I dan II- SMK. Ayer Hitam.

                                                                            Wilayah III dan IV- Pendang Lake Resort

v) Yuran                                                           : RM50.00/peserta

vi) Tempoh Program                                      : 1 hari (pagi hingga petang)

                                                                             Matapelajaran : Matematik, Bahasa Inggeris dan Sains.

Program 1 (Wilayah I dan II)

1) Pendapatan                                                   : RM50  X  200 orang

                                                                             =  RM10,000.00

2) Perbelanjaan                                                 : Elaun Guru (RM300 X 3) =  RM   900.00

                                                                              Makan & Minum                =  RM2,000.00

                                                                              Sewa Tempat                     =  RM   600.00

                                                                              Alat Tulis                            =  RM1,000.00

                                                                                                                            RM4,500.00

3) Pendapatan (RM10,000  –  RM4,500)      =  RM5,500.00

Program 2 (Wilayah III dan IV)

1) Pendapatan                                                  : RM50  X  200 orang=  RM10,000.00

2) Perbelanjaan                                                : Elaun Guru (RM300 X 3)=  RM   900.00

                                                                              Makan & Minum                =  RM2,000.00

                                                                              Sewa Tempat                     =  RM   600.00

                                                                              Alat Tulis                            =  RM1,000.00

                                                                                                                            RM4,500.00

3) Pendapatan (RM10,000  –  RM4,500) =  RM5,500.00

a) Motivasi SPM.

Cadangan mengadakan Motivasi Dan Halatuju selepas Peperiksaan SPM.

i) Tajuk                                                             : Motivasi dan Halatuju Selepas Peperiksaan SPM

ii) Target Bilangan Peserta                              : 200 orang

iii) Cadangan Bilangan program                     : 2 kali

iv) Tempat                                                        : Wilayah I dan II- SMK. Ayer Hitam.

                                                                            Wilayah III dan IV- Pendang Lake Resort

v) Tenaga Pengajar                                          : Jabatan Pendidikan Negeri

vi)  Yuran                                                           : RM50.00/peserta

vii) Tempoh Program                                      : Setengah  Hari (pagi hingga tengahari)

                                                                             Matapelajaran : Motivasi

Program 1 (Wilayah I dan II)

1) Pendapatan                                                   : RM50  X  200 orang =  RM10,000.00

2) Perbelanjaan                                                 : Elaun Guru (RM500 X 1) =  RM   500.00

                                                                              Makan & Minum                =  RM2,000.00

                                                                              Sewa Tempat                     =  RM   600.00

                                                                              Alat Tulis                            =  RM1,000.00

                                                                                                                             RM4,100.00

3) Pendapatan (RM10,000  –  RM4,100)      =  RM5,900.00

Program 2 (Wilayah III dan IV)

1) Pendapatan                                                  : RM50  X  200 orang=  RM10,000.00

2) Perbelanjaan                                                : Elaun Guru (RM500 X 1)=  RM   500.00

                                                                              Makan & Minum                =  RM2,000.00

                                                                              Sewa Tempat                     =  RM   600.00

                                                                              Alat Tulis                            =  RM1,000.00

                                                                                                                          RM4,100.00

3) Pendapatan (RM10,000  –  RM4,100) =  RM5,900.00

b) Teknik Menjawab Peperiksaan SPM.

Teknik menjawab peperiksaan SPM kepada peserta yang akan menduduki Peperiksaan SPM.

i) Tajuk                                                             : Teknik Menjawab SoalanSPM

ii) Target Bilangan Peserta                              : 200 orang

iii) Cadangan Bilangan program                     : 2 kali

iv) Tempat                                                        : Wilayah I dan II- SMK. Ayer Hitam.

                                                                            Wilayah III dan IV- Pendang Lake Resort

v) Tenaga Pengajar                                          : Jabatan Pendidikan Negeri

vi)  Yuran                                                           : RM50.00/peserta

vii) Tempoh Program                                      : 1  Hari (pagi hingga petang)

                                                                             Matapelajaran : B.Melayu, B. Inggeris dan Matematik.

Program 1 (Wilayah I dan II)

1) Pendapatan                                                   : RM50  X  200 orang =  RM10,000.00

2) Perbelanjaan                                                 : Elaun Guru (RM300 X 3) =  RM   900.00

                                                                              Makan & Minum                =  RM2,000.00

                                                                              Sewa Tempat                     =  RM   600.00

                                                                              Alat Tulis                            =  RM1,000.00

                                                                                                                             RM4,500.00

3) Pendapatan (RM10,000  –  RM4,500)      =  RM5,500.00

Program 2 (Wilayah III dan IV)

1) Pendapatan                                                  : RM50  X  200 orang=  RM10,000.00

2) Perbelanjaan                                                : Elaun Guru (RM300 X 3)=  RM   900.00

                                                                              Makan & Minum                =  RM2,000.00

                                                                              Sewa Tempat                     =  RM   600.00

                                                                              Alat Tulis                            =  RM1,000.00

                                                                                                                          RM4,500.00

3) Pendapatan (RM10,000  –  RM4,500) =  RM5,500.00

Tenaga pengajar untuk program-progran ini akan dikenalpasti dan diambil dari  kalangan bekas-bekas Pemegang Biasiswa Kecil YPPPM  untuk memberikan sumbangan bakti kepada YPPPM.

VII. ANGGARAN PENDAPATAN PROGRAM ANJURAN YPPPM.

BIL. AKTIVITI (PERNIAGAAN) PENDAPATAN (RM)

1.

Klinik UPSR

a) Program 1 (Wilayah I & II)

b) Program 2 (Wilayah III & IV)

5,500.00

5,500.00

2.

Moivasi SPM

a) Program 1 (Wilayah I & II)

b) Program 2 (Wilayah III & IV)

5,900.00

5,900.00

3.

Teknik Menjawab Peperiksaaan SPM

a) Program 1 (Wilayah I & II)

b) Program 2 (Wilayah III & IV)

5,500.00

5,500.00

JUMLAH  33,800.00

4.

Kursus Latihan Kemahiran (Kerjasama dengan Pusat Kemahiran Bertauliah) 195,000.00

5.

Projek Pasir 262,000.00
JUMLAH  457,000.00
JUMLAH KESELURUHAN  490,800.00

 

VIII. PENUTUP.

YPPPM berharap segala yang dirancang dapat dilaksanakan dengan bantuan dan sumbangan dana tambahan yang diberikan.

YPPPM akan memberikan tumpuan utama iaitu meningkatkan taraf pendidikan anak-anak ahli peladang dalam kawasan MADA selaras dengan tujuan dan objektif penubuhan YPPPM.

Perancangan program ini juga akan dijadikan panduan dan tanda aras untuk setiap aktiviti yang dijalankan.

Accessibility
Close