AKRAB MADA

AKTIVITI BIRO PENTADBIRAN DAN KEWANGAN

AJK BIRO :
 

JAWATAN

NAMA

JAWATAN DALAM MADA

Pengerusi

Tuan Haji Ab. Rahim bin Mahmood

Ketua Seksyen Pembangunan Institusi Peladang Wilayah II MADA, Jitra, Kedar D. A.

Timbalan Pengerusi

Encik Ahmad Nadzri bin Saad

Pengurus Besar PPK C-III Tajar, Kedah D, A.

Setiausaha 1

Puan Akma Madihah binti Md Yusoh

Pengurus Besar PPK D-III Titi Haji Idris Pendang, Kedah D. A.

Setiausaha 2

Puan Zulifah binti Ismail

Ketua Pembantu Tadbir, Seksyen Kewangan - BKP

Bendahari 

Puan Sahrizawati binti Abd Wahid

Penolong Pegawai Pertanian Seksyen Latihan MADA - BKP

FUNGSI BIRO :

A.                PENTADBIRAN :

Mengawasi perjalanan dan pergerakan AKRAB MADA mengikut peraturan.

Berusaha Menjadikan AKRAB Penggerak Pembangunan Modal Insan Dalam Pengurusan Sumber Manusia.

Mewujudkan Hubungan Baik Dengan Pihak Pengurusan Sumber Manusia Di Agensi Bagi Memudahkan Pelaksanaan Aktiviti AKRAB.

Berusaha Menyediakan Perkhidmatan Membimbing Bagi Membantu Rakan Sekerja Meningkatkan Potensi Dan Kecemerlangan Organisasi Dengan :

    Menjadi rakan yang peka kepada perasaan orang lain dan keadaan sekeliling,

    Memberi sokongan kepada perubahan yang lebih baik,

    Sumber kepada rakan untuk berkongsi permasalahan; dan

    Memperkuatkan semangat rakan yang ingin berubah.

B. KEWANGAN :

Berusaha Mencari Dana Bagi Mengerakkan Aktiviti AKRAB MADA.

Membentang Lapuran Kewangan Dalam Mesyuarat Jawatankuasa.

 

TUGAS BIRO :

Mesyuarat Jawatankuasa AKRAB MADA 4 Kali Setahun.

Mempastikan Biro-biro Menjalankan Fungsinya.

Mempastikan Biro-biro Menyediakan Dokumentasi Untuk Naziran.

Mempastikan Program Yang Dirancangkan Berjalan Mengikut Tarikh Yang Ditetapkan.


|| Pentadbiran | Kompetensi | Kebajikan & Sosial | Penerbitan & Publisiti | Khas | Hubungi Kami ||
|| Home ||