AKRAB MADA


AKTIVITI BIRO KOMPETENSI
 


AJK BIRO :
 

JAWATAN

NAMA

JAWATAN DALAM MADA

Pengerusi

Encik Rozaidi bin Sharee

Pengarah Bahagian Pengurusan Institusi Peladang MADA

Ahli Jawatankuasa

Puan Nik Fazlina binti Nik Ahmad

Pegawai Pertanian Industri Padi MADA

Puan Che Kama binti Awang Kechil

Penolong Pegawai Tadbir, Cawangan Audit Dalam - BKP

FUNGSI BIRO :

Mengawasi perjalanan dan pergerakan AKRAB MADA mengikut peraturan.

Berusaha Menjadikan AKRAB Penggerak Pembangunan Modal Insan Dalam Pengurusan Sumber Manusia.

Mewujudkan Hubungan Baik Dengan Pihak Pengurusan Sumber Manusia Di Agensi Bagi Memudahkan Pelaksanaan Aktiviti AKRAB.

Berusaha Menyediakan Perkhidmatan Membimbing Bagi Membantu Rakan Sekerja Meningkatkan Potensi Dan Kecemerlangan Organisasi Dengan :

                     Menjadi rakan yang peka kepada perasaan orang lain dan keadaan sekeliling,

                     Memberi sokongan kepada perubahan yang lebih baik,

                     Sumber kepada rakan untuk berkongsi permasalahan; dan

                     Memperkuatkan semangat rakan yang ingin berubah.

 

TUGAS BIRO :

Mesyuarat Jawatankuasa AKRAB MADA 4 Kali Setahun.

Mempastikan Biro-biro Menjalankan Fungsinya.

Mempastikan Biro-biro Menyediakan Dokumentasi Untuk Naziran.

Mempastikan Program Yang Dirancangkan Berjalan Mengikut Tarikh Yang Ditetapkan.


|| Pentadbiran | Kompetensi | Kebajikan & Sosial | Penerbitan & Publisiti | Khas | Hubungi Kami ||
|| Home ||