AKRAB MADA


AKTIVITI BIRO PENERBITAN DAN PUBLISITI
 


AJK BIRO :
 

JAWATAN

NAMA

JAWATAN DALAM MADA

Pengerusi

Puan Azlina binti Ismail

Pegawai Teknologi Maklumat S44 BP&TM

Ahli Jawatankuasa

Encik Mohd. Firdaus bin Yaakob

Pegawai Ehwal Ekonomi E41 BP&TM

Puan Marziani binti Mahmud

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat E29 BP&TM

FUNGSI BIRO :

Mengawasi perjalanan dan pergerakan AKRAB MADA mengikut peraturan.

Berusaha Menjadikan AKRAB Penggerak Pembangunan Modal Insan Dalam Pengurusan Sumber Manusia.

Mewujudkan Hubungan Baik Dengan Pihak Pengurusan Sumber Manusia Di Agensi Bagi Memudahkan Pelaksanaan Aktiviti AKRAB.

Berusaha Menyediakan Perkhidmatan Membimbing Bagi Membantu Rakan Sekerja Meningkatkan Potensi Dan Kecemerlangan Organisasi Dengan :

                     Menjadi rakan yang peka kepada perasaan orang lain dan keadaan sekeliling,

                     Memberi sokongan kepada perubahan yang lebih baik,

                     Sumber kepada rakan untuk berkongsi permasalahan; dan

                     Memperkuatkan semangat rakan yang ingin berubah.

 

TUGAS BIRO :

Mesyuarat Jawatankuasa AKRAB MADA 4 Kali Setahun.

Mempastikan Biro-biro Menjalankan Fungsinya.

Mempastikan Biro-biro Menyediakan Dokumentasi Untuk Naziran.

Mempastikan Program Yang Dirancangkan Berjalan Mengikut Tarikh Yang Ditetapkan.


|| Pentadbiran | Kompetensi | Kebajikan & Sosial | Penerbitan & Publisiti | Khas | Hubungi Kami ||
|| Home ||