AKRAB MADA


PROFAIL AHLI AKRAB MADA


 

BIL.

NO. AHLI AKRAB

NAMA

NO. K. P./NO. PEKERJA

JAWATAN

TARIKH PENGTAULIAHAN

E-MAIL / NO.TELEFON/
HOMEPAGE

GAMBAR

1.

A803262

Tuan Haji Ab.Rahim bin Mahmood


590415-09-5105

1772

Ketua Seksyen Pembangunan Institusi Peladang Wilayah II MADA, Jitra, Kedar D. A.

20.12.2012

abrahim1504@gmail.com
0134371395

a1a1

2.

A9120413

Encik Ahmad Nadzri bin Saad

620313-002-5143

 

1863

Pengurus Besar PPK C-III Tajar, Kedah D, A.

14.11.2013

anadzri62@gmail.com

0195677693

a1a1

3.

 

Puan Akma Madihah binti Md Yusoh

Pengurus Besar PPK D-III Titi Haji Idris Pendang, Kedah D. A.

14.11.2013

0192782769

a1a1

4.

A8036912

Puan Zulifah binti Ismail

630210-02- 5182

 

1978

Ketua Pembantu Tadbir, Seksyen Kewangan MADA- BKP

20.12.2012

hizzuli308@gmail.com

0125706200

a1a1

5.

 

Puan Sahrizawati binti Abd Wahid

Penolong Pegawai Pertanian Seksyen Latihan MADA - BKP

14.11.2013

0136243638

a1a1

6.

 

Encik Rozaidi bin Sharee

Pengarah Bahagian Pengurusan Institusi Peladang MADA - BPIP

0172576108

a1a1

7.

 

Puan Nik Fazlina binti Nik Ahmad

Ketua Cawangan Pengembangan MADA- BIP

0194774733

a1a1

8.

 

Puan Che Kama binti Awang Kechil

Penolong Pegawai Tadbir, Cawangan Audit Dalam MADA- BKP

20.12.2012

0123536508

a1a1

9.

 

Puan Siti Mariam binti Md. Rejab

Pegawai Ehwal Ekonomi, Seksyen Kerjasama Strategik - BP&TM

14.11.2013

0124968481

a1a1

10.

 

Puan Siti Meryam binti Hj. Awang

Ketua Pembantu Tadbir, Wilayah II MADA

20.12.2012

0194446484

a1a1

11.

A9120913

Tuan Haji Azhar bin Ahmad

660526-02-5573

 

2413

Ketua Seksyen Tanaman Komersial Dan Ternakan - BIAT & BP

14.11.2013

0194403003

a1a1

12.

 

Puan Noor Azlina bt Ismail

Pegawai Teknologi Maklumat S44 BP&TM

14.11.2013

0193893275

a1a1

13.

 

Encik Mohd Firdaus bin Yaakob

Pegawai Ehwal Ekonomi E41 BP&TM

14.11.2013

0134008229

a1a1

14.

A8034212

Puan Marziani binti Mahmud

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat E29 BP&TM

20.12.2012

0194284471

a1a1

15.

 

Encik Muhamad Hisham bin Mohd Noor

Pengurus Wilayah II MADA, Jitra, Kedah, D. A.

14.11.2013

0124874812

a1a1

16.

 

Encik Eddi Zaime bin Romli

Timbalan Pengurus Wilayah II (Teknikal), MADA, Jitra, Kedah, D. A.

14.11.2013

0195587656

a1a1

17.

 

Cik Nurul Bariyah Bt. Abd. Manaf

Pengurus Besar PPK B-IV Pengkalan Kundur, Aor Setar, Kedah, D. A.

14.11.2013

0195424504

a1a1


|| Pentadbiran | Kompetensi | Kebajikan & Sosial | Penerbitan & Publisiti | Khas | Hubungi Kami ||
|| Home ||