SINARAI e-MAIL AKRAB MADA
Bil

Nama Pegawai

Tempat Bertugas

e-Mail

No.Telefon

No.Fax

1.

Haji Ab. Rahim Mahmood

Pejabat Wilayah II MADA, Jitra, Kedah D. A.

abrahim1504@gmail.com

013-4371395

04-9255951

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 9.

 10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.


|| Pentadbiran | Kompetensi | Kebajikan & Sosial | Penerbitan & Publisiti | Khas | Hubungi Kami ||
|| Home ||