mada-logo-300x271.png

 

http://www.mada.gov.my/wp-content/uploads/2017/01/bullet-300x271.png

Secara keseluruhanya kesan grafik yang jelas adalah pemaparan huruf M yang dihubung terus kepada MADA.

http://www.mada.gov.my/wp-content/uploads/2017/01/bullet-300x271.png

Huruf M itu  dibentuk oleh dua butir buah padi yang menggambarkan kegiatan utama MADA di dalam perusahaan penanaman padi.

http://www.mada.gov.my/wp-content/uploads/2017/01/bullet-300x271.png

Huruf M juga mempunyai rekabentuk yang menjulang menggambarkan usaha-usaha pembangunan dan kemajuan dalam serba bidang. Huruf berkenaan mempunyai dua kemuncak yang melambangkan dua matlamat utama MADA, iaitu untuk memajukan kesejahteraan hidup sebilangan besar penduduk desa dan melebihkan hasil untuk keperluan negara.

http://www.mada.gov.my/wp-content/uploads/2017/01/bullet-300x271.png

Warna-warna kuning, hijau dan biru adalah gabungan warna- warna Negeri Kedah dan Negeri Perlis.

http://www.mada.gov.my/wp-content/uploads/2017/01/bullet-300x271.png

Warna-warna tersebut juga mewakili :

         Kuning: Melambangkan Kemakmuran.

         Hijau: Melambangkan Pertanian.

         Biru: Melambangkan Pengurusan Pengairan.

 

Penerbitan AKRAB MADA,
Ibu Pejabat MADA, Wisma MADA, Ampang Jajar, Alor Setar, Kedah D.A.

Tel: +604-7728255,       Faks:   +604-7722667

 akrabmada@gmail.com

REKABENTUK
ARMs Computer Design
Semua Hak Cipta Terpelihara 2018 ARMs Computer Design

|| Pentadbiran | Kompetensi | Kebajikan & Sosial | Penerbitan & Publisiti | Khas | Hubungi Kami ||
|| Home | Back ||