Barisan Anggota Pengurusan & Kakitangan PPK B-2 MADA

BARISAN ANGGOTA PENGURUSAN DAN KAKITANGAN
PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN B-2 MADA

 

Duduk Depan Dari Kiri:
Puan Noreini b. Muhamad - Pengurus Bahagian Akaun, Tuan Haji Abdullah b. Ahmad - Pengurus Khidmat Sosial, Encik Ab. Rahim bin Mahmood - Pengurus Besar PPK, Encik Md. Akhir b. Yahya - Pengurus Bahagian Pengembangan, Puan Rokiah bt. Abd.Rahman -
Kerani Pentadbiran

Barisan Belakang Dari Kiri:
Encik Harun bin Mustaffa -
Pemandu, Encik Sabri bin Desa @  Bahari - Pengurus Bahagian Kontrek/Projek Khas, Md. Isa bin Said - Pembantu Subsidi/PSP , Ramlah bt. Shafie - Pembantu Pemgembangan/Penyeliaan, Melati bt. Othman - Juruwang, Wan Nooraminah bt. Wan Ismail - Pembantu Akaun, Encik Idris bin Nayan - Pembantu Niagatani, Encik Roslan b. Md. Shariff - Pengurus Bahagian Pertubuhan / Kredit, Encik Mohd. Yusof bin Ahmad - Pengurus Bahagian Niagatani, Encik Fuad @ Isa b. Daud - Pekerja Am, Tiada DalamGambar (Puan Rohani bt. Ahmad - Pembantu Kredit).BARISAN KETUA-KETUA YUNIT
PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN B-2 MADA
 

Dalam Pembinaan

Duduk Dari Kiri:
Puan Noreini b. Muhamad - Pengurus Bahagian Akaun, Encik Ab. Rahim bin Mahmood - Pengurus Besar PPK, Encik Md. Akhir b. Yahya - Pengurus Bahagian Pengembangan,

Berdiri Dari Kiri:
Tuan Haji Abdullah b. Ahmad - Pengurus Khidmat Sosial, Encik Sabri bin Desa @  Bahari - Pengurus Bahagian Kontrek/Projek Khas, Encik Roslan b. Md. Shariff - Pengurus Bahagian Pertubuhan / Kredit, Encik Mohd. Yusof bin Ahmad - Pengurus Bahagian Niagatani.|| Pentadbiran| Pengairan| Niagatani | Kredit | Pengembangan | Khidmat Sosial | Projek Khas/Kontrek |KPM/KPW | PSSP ||
|| Home ||

Visit AgroNet
Copyright 2000 by ARMs Computer
webmaster