PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN

a. Perkhidmatan Pembiayaan
b. Perkhidmatan Bekalan Ladang
c. Perkhidmatan Infrastruktur Ladang
d. Perkhidmatan Mekanisasi dan Automasi Ladang
e. Perkhidmatan Pengendalian Lepas Tuai
f. Perkhidmatan Teknologi Pemprosesan
g. Perkhidmatan Pemasaran Hasil Pertanian
h. Khidmat Nasihat untuk Anggota/Peladang
i. Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia
j. Pusat Sumber untuk Penyebaran Maklumat