GALERI YAYASAN PELAJARAN PERTUBUHAN PELADANG MADA (YPPPM)

Bangunan YPPPM

Ahli-ahli Lembaga Pengarah bersama kakitangan YPPPM semasa Mesyuarat Tahunan 2019

Bangunan YPPPM

Bangunan YPPPM

Bangunan YPPPM – Pemandangan dari atas.

Kakitangan YPPPM

Pengurusan YPPPM Bersama Pengurus Besar MADA Di Jamuan Raya 2018

Majlis Persaraan Setiausaha Kerja YPPPM, Mohamed Rosli Bin Osman

Majlis Jamuan Erat Raya MADA 2019

Mesyuarat Tahunan YPPPM 2019

Majlis Persaraan Pengerusi YPPPM