E-Penyertaan merupakan kemudahan yang disediakan bagi mendapatkan maklumbalas dari responden Lembaga Kemajuan Pertanian Muda.