MADA telemetry water level station list
No
Stn Location.

84

Sungai Gurun Lower

91

Arau Control A

92

Arau Control B

93

Arau Control C

94

Arau Control D

95

Kuala Sungai Baru Tidal Gate

96

Alor Changileh Control A

97

Alor Changileh Control B

98

Alor Changileh Control C

99

Kuala Jerlun Tidal Gate

100

Lana Bulu Control A

101

Lana Bulu Control B

102

Lana Bulu Control C

103

Kuala Kerpan Tidal Gate

104

PN16 Titi Baru Kepala Batas

105

Pantai Johor

106

Sungai Pendang (PS4/PS5/PN19)

107

Sungai Pendang (TiTi Haji Idris)

116

Sungai Bukit Pinang (D/S Pelubang Barrage)

117

Sungai Bukit Pinang (Taman Tabung Haji, Kepala Batas)

118

Sungai Kedah (Jambatan TAR)

119

Sungai Tajar (PN19)

120

Sungai Kedah (Jambatan Lebuh Raya)

121

Sungai Kedah (Jambatan Keretapi)

122

Sungai Pedu (Kampung Musa)

123

Sungai Tekai (Kampung Sireh)

124

Alor Gunung (AC6)

125

Kuala Tunjang Tidal Gate

127

Pekan Pendang *

128

Kubur Panjang *

Total Stations = 30