image_gallery

Sistem SMARTGOE  adalah satu sistem aplikasi yang berasaskan teknologi web dan aplikasi ini  berfungsi  membantu para pengguna dalam menguruskan dokumen dengan lebih efektif dan efisien serta bertindak sebagai saluran komunikasi dan sebaran maklumat yang lebih produktif. Ia hanya boleh dicapai dengan menggunakan IE versi 10 dan ke bawah.

Sila klik pada gambar untuk melayari sistem ini.