PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN SAH SEHINGGA FEBRUARI 2013
JABATAN/AGENSI : LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA

 

 

 

 

 

 

Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Melebihi Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

 

Bil

Perkhidmatan

Janji

 

Jumlah Menepati Standard

% Menepati Standard

Jumlah Tidak Menepati Standard

% Tidak Menepati Standard

 

Jumlah Perkhidmatan

1

Perusahaan Tanaman Padi

 

Mengedarkan jadual penanaman padi untuk makluman peladang dalam tempoh 7 hari bekerja.

 

 

30,600

(keping jadual/musim)

100

 0

 0

 

30,600

(keping jadual/musim)

2

Pengembangan Pengairan dan Pertanian

Mengedar input pertanian dalam masa 3 minggu hari bekerja selepas bekalan diterima dengan syarat semua maklumat atau dokumen lengkap dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

 

 

 

 

2

(musim)

100

0

0

 

 

2

(musim)

 

 

 

3

Pembangunan Industri Asas Tani

 

Memberikan keputusan permohonan usahawan bimbingan MADA dalam tempoh 1 bulan dari tarikh permohonan diterima

 

 

 

1838

(usahawan)

 

100

 

0

 

0

 

 

1838

(usahawan)

4

Pembangunan Institusi Peladang

Menyelesaikan pendaftaran baja dalam tempoh 1 jam dari penerimaan permohonan  bagi seorang peladang.

 

Mengadakan latihan dan bimbingan kepada 15,000 orang peladang dalam tempoh 1 tahun.

38,666

(permohonan)

 

3935 (peladang)

53 (latihan)

100

100

100 

0

0

0

0

0

0

 

38,666

(permohonan)

 3935 (peladang)

53 (latihan)

 

5

Maklumbalas Kepada Aduan Awam

 

Surat akuan penerimaan aduan dikeluarkan dalam tempoh 1 hari bekerja dan diikuti dengan jawapan dalam tempoh 2 minggu bekerja.

 

 

91

(aduan)

 

100

 

0

 

0

 

 

91

(aduan)

** Musim I penanaman padi Mac sehingga Ogos
** Musim II penanaman padi September sehingga Februari