[Back]

Projek Integrasi MADA


Projek Integrasi MADA dilaksanakan dengan harapan jerami padi akan dijadikan sumber makanan untuk mengurangkan kos operasi penternakan lembu. Terdapat pelbagai aspek yang berkaitan dengan Projek ini – sila baca mengenainya di sini.