d
c

Istiadat Pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong ke-16

Selamat Hari Raya Aidiladha