Laman Web Rasmi Lembaga Kemajuan Pertanian Muda
Sabtu, 20 Julai 2024

PROFIL

LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA

Anda berada di sini: LAMAN UTAMA  /  MAKLUMAT KORPORAT  /  PROFIL

MATLAMAT UTAMA

  • Memajukan kesejahteraan hidup sebilangan besar penduduk desa.
  • Melebihkan hasil bumi untuk keperluan negara.

VISI

  • Peneraju industri padi negara dan pembangunan sosio - ekonomi peladang MADA.

MISI

  • Mentransformasi industri padi ke tahap moden, cekap, mapan dan kompetitif.
  • Mempergiatkan penglibatan peladang dalam keseluruhan rantaian nilai (total value chain) industri padi dan beras.
  • Memaksimumkan pendapatan peladang melalui pelbagai sumber.
  • Memajukan industri peladang sebagai entiti ekonomi yang berdaya saing

OBJEKTIF

  • Memaju, menggalak, membantu dan mengusahakan pembangunan ekonomi dan sosial dalam Kawasan Muda.
  • Merancang dan mengusahakan dalam Kawasan Muda apa-apa kemajuan pertanian mengikut sebagaimana yang diperuntukan kepadanya oleh Pihak berkuasa bagi Negeri Kedah Darul Aman dan Negeri Perlis Indera Kayangan