Laman Web Rasmi Lembaga Kemajuan Pertanian Muda
Sabtu, 20 Julai 2024

PENGURUSAN WILAYAH

LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA

Anda berada di sini: LAMAN UTAMA  /  MAKLUMAT KORPORAT  /  BAHAGIAN  /  PENGURUSAN WILAYAH

LATAR BELAKANG

Bahagian Pengurusan Wilayah (BPW) diwujudkan selepas penyusunan semula struktur organisasi MADA yang berkuatkuasa pada 16 Mac 2007. BPW bertanggungjawab menyelaras perancangan dan pelaksanaan pentadbiran bagi empat (4) Wilayah MADA yang terletak di Kangar (Wilayah I), Jitra (Wilayah II), Pendang (Wilayah III) dan Kota Sarang Semut (Wilayah IV) serta 27 buah Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK).


VISI
  • Menjadi agen pelaksana pembangunan industri padi serta menjadi penggerak utama pembangunan sosio-ekonomi masyarakat peladang di peringkat Wilayah.

MISI
  • Melaksanakan program transformasi industri padi ketahap yang moden, cekap, mapan dan kompetitif di peringkat Wilayah.
  • Mengendalikan sistem pengurusan air yang efisien dan proaktif kepada peladang.
  • Berusaha memaksimakan pendapatan peladang dan usahawan melalui penggunaan teknologi yang bersesuaian, amalan pertanian tepat dan melalui pelbagai sumber yang lain.
  • Membangunkan institusi peladang sebagai entiti yang berdaya maju.
OBJEKTIF
  • Melaksanakan pengurusan tanaman padi berskala besar bagi menjamin peningkatan pendapatan peladang melalui penambahan keluasan kawasan usaha.
  • Meningkatkan peratus pematuhan jadual tanaman padi pada setiap musim penanaman padi.
  • Menguruskan aktiviti pengairan dan saliran secara lebih bersepadu dengan pembentukan Kumpulan Pengguna Air (KPA) di setiap blok pengairan secara berperingkat.
  • Meningkatkan pendapatan keluarga tani melalui khidmat nasihat, bimbingan dan penglibatan dalam pelbagai aktiviti industri makanan dan keusahawanan.
  • Memperkasakan Pertubuhan Peladang Kawasan untuk meningkatkan taraf sosio-ekonomi peladang.