MAKLUMAT ARKIB 2019 TENDER & SEBUTHARGA

NO. TENDER TAJUK TENDER TARIKH BUKA TARIKH TUTUP SAIZ/VERSI
MADA(IP) 02/2019 Menyediakan Perkhidmatan Analisa Tanah Di Kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA),Kedah Dan Perlis 04 Feb 2019 25 Feb 2019
12k

 

NO. SEBUTHARGA TAJUK SEBUTHARGA TARIKH BUKA TARIKH TUTUP SAIZ/VERSI
MADA (IP) 01/2019

Membekal, Menghantar Bahan-Bahan Kapur Ground Magnesium Limestone (GML) Dan Menjalankan Operasi Pengapuran  Bahan-Bahan Kapur Ground Magnesium Limestone (GML) Ke Pertubuhan Peladang Kawasan Di Lembaga Kemajuan Pertanian Muda Kedah Dan Perlis

01
Januari
2019
23
Januari
2019

510 KB
SAIZ/VERSION
MADA (SH) BIA TBP/P/2/2019

Membekal, Menghantar, Menguji Dan Menjayajalankan Variable Chamber Round Baler Yang Baru

10 Februari
2019
28
Februari 2019

510 KB SAIZ/VERSION
MADA (SH) BIA TBP/P/3/2019  Membekal, Menghantar, Menguji Dan Menjayajalankan Traktor Pertanian Pacuan 4 Roda Yang Baru Dengan Kapasiti Enjin Tidak Kurang Dari 80 HP 10 Februari
2019
28
Februari 2019

510 KB SAIZ/VERSION
MADA (SH)/BPPS /P/1/2019 Membina  Dan Menyiapkan Sebuah Stesen Pam Guna Semula Air Saliran (1 x 10 Cusec) Serta Kerja-Kerja Berkaitan  Di Sungai Choras, Blol Pengairan SCRBD 4, Lokaliti E-IV Bukit Besar, Wilayah IV, MADA.  21 Februari 2019  28
Februari 2019

510 KB SAIZ/VERSION

510 KB SAIZ/VERSION
MADA (SH)/BME/M/6/2019 Perkhidmatan Kawalan Keselamatan  (Tanpa Senjata Api) Di Pejabat  Bahagian Mekanikal Dan Elektrikal, Lembaga Kemajuan Petanian Muda, 06000 Jitra, Kedah  26 Februari 2019  07
Mac 2019

510 KB SAIZ/VERSION

MADA(SH)/BPPS/P/2/2019 Membina Dan Menyiapkan Sebuah Stesesn Pam Gunasemula Air Saliran (1×10 cusec) Serta Lain-lain Kerja Berkaitan Di LBRBDr.3/LBRBD 3,  WILAYAH II, MADA  18 Mac 2019  25 Mac 2019
510 KB SAIZ/VERSION

MADA(SH)/BME/11/2019 Memborong dan Memindah Sisa Besi Dari Pejabat Bahagian Mekanikal dan Elektrikal, Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA)  23 Mei 2019  20 Jun 2019
81 KB SAIZ/VERSION

MADA(SH)/BKP/M/1/2019 Merekabentuk, Mencetak dan Membekal Buku dan CD (Slim Casing) Laporan Tahunan (MADA) 2018  2 Jun 2019  17 Jun 2019
81 KB SAIZ/VERSION

MADA(SH)/BKP/M/2/2019 Merekabentuk, Mencetak dan Membekal Buku Catatan Harian (Diari) Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) 2020  2 Jun 2019  17 Jun 2019
81 KB SAIZ/VERSION