Empangan

Sistem takungan empangan merangkumi tiga kolam takungan iaitu Kolam Takungan Muda, Pedu dan Ahning. Empangan Muda dan Pedu dibina dalam tahun 1969 di bawah Skim Rancangan Pengairan Muda bertujuan untuk memberi air pengairan ke Kawasan Muda seluas 96,000 ha. bagi membolehkan tanaman padi dua kali setahun dijalankan. Manakala Empangan Ahning dibina pada tahun 1989 oleh Jabatan Kerja Raya dengan tujuan utama untuk pembekalan air domestik dan industri.

Pada tahun 1991 Empangan Ahning telah diserahkan kepada MADA bagi menjalankan kerja-kerja operasi dan penyenggaraan disebabkan oleh air dari Empangan Pedu dan Ahning akan mengalir ke satu saluran sungai hantaran yang sama untuk sampai ke ‘Pelubang Bifurcation’ di mana air akan diagihkan ke Wilayah I dan II melalui Terusan Utara dan ke Wilayah III dan IV melalui Terusan Tengah dan Selatan.

Memandangkan Empangan Muda mempunyai kawasan tadahan yang luas (984 km2) dan takungan yang rendah (160 juta m3) maka air dari Empangan Muda dialirkan ke Empangan Pedu yang m empunyai takungan yang tinggi (1073 juta m3) melalui Terowong Siong sepanjang 6.8 km untuk takungan dan perlepasan. Air untuk tujuan pengairan ke Kawasan Muda dilepaskan melalui Empangan Pedu dan Ahning.

Pengendalian dan penyenggaraan Empangan Pedu, Muda dan Ahning adalah di bawah seliaan Bahagian Pengurusan Empangan dan Sumber Air.

Empangan Pedu

1

Data Teknikal Empangan Pedu

Maklumat Umum
Simpanan Takungan 1073 x 106 m3
Surutan Berguna 97.56 m to 67.07 m MSL
Keluasan Takungan 52 sq. km
Kawasan Tadahan 171 sq. km
Empangan
Spesifikasi Model Isian batu dengan huluan membran konkrit berasfalt
Asas C ‘glomerate, kuarzit, syal
Ketinggian Maksimum 61 meter
Panjang di Atas 220 meter
Kelebaran Asas 213 metre
Huluan Cerun 1 in 1.7
Cerun Hilir 1 in 1.5
Gambaran Membran Asphaltic setebal 10 cm
Alur Limpah
Reka Bentuk bagi Banjir 280 m3 / sec at 100.15m MSL
Gambaran Limpahan tumpahan di Batang
Panjang Rabung 38.1 meter
Aras Rabung 97.56 m MSL
Penarikan Semula
Reka bentuk Penarikan Semula 141.6 m3 / sec
Melalui Paip 2 x 2.6 m dia.
Dikawal Oleh Pengatur cakera jet berongga dengan injap-injap pengawal kupu-kupu
Pembangunan
Pengorekan 80,000 m3
Isian Batu 700,000 m3
Konkrit 20,000 m3
Peneguhan 1,000 tons

Empangan Muda

2

Data Teknikal Empangan Muda

Maklumat Umum
Simpanan Takungan 160 x 106 m3
Surutan Berguna 100.6 m to 82.3 m MSL
Keluassan Takungan 15.5 sq. km
Kawasan Tadahan 984 sq. km
Empangan
Spesifikasi Model Konkrit banir ambursen dengan alur limpahan
Asas Kuarzit, batu lumpur
Ketinggian Maksimum 37 meter
Panjang di Atas 250 meter
Kelebaran Asas 55 meter
Huluan Cerun 1 in 1
Cerun Hilir 1.9 : 1
Gambaran
28 buah penyangga @ 6.7 buah pusat m, 0.76 m kepada 1.07 m tebal, menghadapi kepingan 0.6 m kepada 1.52 m tebal
Alur Limpah
Reka Bentuk Bagi Banjir 2,000 m3 / sec at 105.18 m MSL
Gambaran Empangan Limpahan
Panjang Rabung 93 meter
Aras Rabung 100.6 m MSL
Penarikan Semula
Reka Bentuk Penarikan Semula 45.3 m3 / sec
Melalui Paip 2 x 1.4 m dia.
Dikawal Oleh Pengatur cakera jet berongga dengan injap-injap pengawal kupu-kupu
Pembangunan
Pengorekan 30,000 m3
Konkrit 46,000 m3
Peneguhan 1,500 tons

Empangan Ahning

3

Data Teknikal Empangan Ahning

Maklumat Umum
Takungan Simpanan 275 x 106 m3
Surutan Berguna 113 m to 73 m MSL
Keluasan Takungan 12 sq. km
Kawasan Tadahan 122 sq. km
Empangan
Spesifikasi Model Isian batu dengan konkrit muka
Asas
Ketinggian Maksimum 74 meter
Panjang Di Atas 270 meter
Kelebaran Asas 188.5 meter
Huluan Cerun 1 in 1.3
Cerun Hilir 1 in 1.3
Gambaran
Huluan konkrit setebal 300 mm
Alur Limpah
Reka Bentuk Bagi Banjir 840 m3 / sec at 117 m MSL
Gambaran Rabung ogi ke dalam Kah Ing. Sungai
Panjang Rabung 52 meter
Aras Rabung 113 m MSL
Penarikan Semula
Reka Bentuk Penarikan Semula 2 x 6 m3 / sec
Melalui Paip 2 x 1.5 m dia.
Dikawal Oleh Injap cakera kon dengan injap-injap pengawal kupu-kupu
Pembangunan
Isian Batu 770,000 m3

Empangan Saiong – Intake & Outfall

5 4

Saiong Tunnel menghubungkan Empangan Muda dengan Empangan Pedu , untuk memberi kebebasan untuk membolehkan air dikutip dari kawasan tadahan Muda untuk dipindah dan disimpan dalamEmpangan Pedu. Ia merupakan terowong konkrit yang dilapisi seksyen “ladam” 4.48 m tinggi dan 4.42 m luas, lebih kurang 6.8 km panjang. Pintu kawalan diperuntukkan di kedua-dua “Intake and Outfall”, iaitu di penghujung terowong dan boleh diakses dari kedua-dua pintu pagar.