Keputusan Tender & Sebutharga

wdt_ID JENIS TARIKH NO TAJUK MAKLUMAT PENUH
1 SEBUTHARGA 27/07/2020 MADA (SH) /BME/ 20 / 2020 TAWARAN UNTUK MEMBELI KENDERAAN TERPAKAI DARI PEJABAT BAHAGIAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL, LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA (MADA) MAKLUMAT PENUH
3 TENDER 16/07/2020 MADA (SH)/BME/20/2020 TAWARAN UNTUK MEMBELI KENDERAAN TERPAKAI DARI PEJABAT BAHAGIAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL, LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA (MADA) MAKLUMAT PENUH
4 SEBUTHARGA 20/04/2020 MADA (SH) / BPPS / P / 4 / 2020 MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH STESEN PAM GUNA SEMULA AIR SALIRAN MAKLUMAT PENUH
5 SEBUTHARGA 20/04/2020 MADA (SH) /BPPS / P / 3 / 2020 MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH STESEN PAM GUNA SEMULA AIR SALIRAN MAKLUMAT PENUH
6 SEBUTHARGA 20/04/2020 SEBUTHARGA NO. MADA (SH)/BPPS/P/2/2020 MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH STESEN PAM GUNA SEMULA AIR SALIRAN MAKLUMAT PENUH
7 SEBUTHARGA 20/04/2020 SEBUTHARGA NO. MADA (SH)/BPPS/P/1/2020 MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH STESEN PAM GUNA SEMULA AIR SALIRAN MAKLUMAT PENUH
8 SEBUTHARGA 17/09/2019 SEBUTHARGA NO. MADA (SH)/BPPS/M/4/2019 PERKHIDMATAN MENYELENGGARA SISTEM TELEMETRI MADA BAGI PEROLEHAN DATA HIDROLOGI MAKLUMAT PENUH