PEJABAT TIMBALAN PENGURUS BESAR (TEKNIKAL)

BIL NAMA PEGAWAI JAWATAN EMAIL

EXT.

1

TUAN HAJI SYED ZAINUDDIN BIN SYED ZAIN TIMBALAN PENGURUS BESAR (TEKNIKAL) syed_zainuddin@mada.gov.my

201

2

NORMUNIRA BINTI SHAFIEE SETIAUSAHA PEJABAT normunira@mada.gov.my

220