PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 1 JANUARI HINGGA 31 MEI 2018

JABATAN / AGENSI: LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA

 

 

 

 

 

 

Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Melebihi Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

 

 

Bil

Perkhidmatan

Janji

 

Jumlah Menepati Standard

% Menepati Standard

Jumlah Tidak Menepati Standard

% Tidak Menepati Standard

 

Jumlah Perkhidmatan

Catatan

1

Penyebaran Jadual Penanaman Padi

 

Menyedia dan menyebarkan jadual penanaman padi bagi Musim Pertama pada bulan Mac/April dan bagi Musim Kedua pada bulan Ogos/September setiap tahun di 493 Unit Pertanian Kecil.

496

(Unit Pertanian Kecil)

100%

 0

0%

 

496 (Unit Pertanian Kecil)

Pencapaian dikira mengikut musim penanaman padi.

Bil UPK  yang menerima
JPP Musim Pertama     X 100
496 bilangan UPK

2 Pengembangan Pengairan dan Pertanian Menjamin bekalan air mencukupi mengikut jadual penanaman padi yang ditetapkan bagi membolehkan tanaman padi 2 kali setahun.

43,820.4

hektar

43.53%

56,864.6

56.47%

100,685
hektar
Keluasan kepadatan tanaman padi M1/2018    X 100

100,685 hektar

 

Fasa I  (Keluasan 29,558.0 hektar)

Fasa II (Keluasan 10,917.9 hektar)

Fasa III (Keluasan 3,344.5 hektar)

 

(Sehingga 23.05.2018

3

Pembersihan Saliran

Memastikan pembersihan saliran air 3 kali setahun untuk tali air dan 4 kali setahun untuk parit dan sungai

  Tali air 1 kali

Parit 1 kali

Tali air 33.33%

Parit
25%

2

3

96.67%

 

 

75%

  Tali air 3 kali

Parit 4 kali

Kerja-kerja pembersihan tali air dan parit baru siap dilaksanakan pada pusingan pertama.

4

Pengedaran Input Pertanian Mengedar input pertanian bantuan Kerajaan kepada peladang dalam tempoh 3 minggu daripada tarikh bekalan diterima di PPK.

Sebatian 897,259

Urea 339,485

MPK

 62,437

81%

84%

48%

 

210,468

 

 

64,663.8

 

 

67,640.08

19%

16%

 

 

52%

1,107,727

 

 

404,148.80

 

 

130,077.08

 

Jumlah diterima dalam tempoh
3 minggu
Jumlah Keseluruhan X 100

5

Pembangunan Industri Asas Tani Memberikan keputusan permohonan menjadi usahawan bimbingan MADA dalam tempoh 1 bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima.

51

permohonan

100%

0

0%

51

permohonan

Jumlah diterima dalam tempoh
1 bulan
Jumlah keseluruhan X 100

6

Pembangunan Institusi Peladang Memberikan keputusan permohonan keahlian PPK yang lengkap dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh mesyuarat Ahli Jemaah Pengarah PPK.

1013

permohonan

100%

0

0%

1013

permohonan

Jumlah diterima dalam tempoh
10 hari bekerja
Jumlah keseluruhan     X 100

7

Program Azamtani Memberikan kelulusan permohonan bantuan Program Kemiskinan MADA dalam tempoh maksimum 2 bulan daripada tarikh penerimaan borang yang lengkap.

54

permohonan

100%

0

0%

54

permohonan

Jumlah diterima dalam tempoh
2 bulan
Jumlah keseluruhan    X 100

*Berikut adalah laporan pencapaian piagam pelanggan yang terdapat di Portal Rasmi MADA. Laporan pencapaian berikut dipaparkan secara sukuan tahun iaitu setiap penghujung bulan Januari sehingga Mei 2018.