PROGRAM PENGURUSAN EMPANGAN DAN SUMBER AIR

A. PELEPASAN AIR EMPANGAN BAGI MEMENUHI KEPERLUAN PENGAIRAN PENANAMAN PADI 2 KALI SETAHUN

MADA mengurus dan mengendali tiga (3) buah empangan iaitu Empangan Pedu, Muda dan Ahning. Tanggungjawab ini bagi memastikan bahawa pelepasan air dari empangan adalah konsisten bagi menjamin tanaman padi dua kali setahun di Kawasan Muda dapat dijalankan dan akan meningkatkan hasil pengeluaran padi untuk keperluan negara. Selain bekalan air untuk pengairan di Kawasan Muda, air dilepaskan dari empangan juga adalah untuk kegunaan domestik dan industri di kawasan Kedah Utara, Perlis Selatan dan Pulau Langkawi. Bagi menjamin kemampanan dan kelestarian sumber air empangan adalah menjadi tanggungjawab MADA untuk mengurus tasik dan kawasan tadahan dengan lebih efisien.

Tahun 2016 menyaksikan fenomena El Nino melanda negara. Kesan ketara dari fenomena ini ialah kekurangan taburan hujan dan cuaca kering. Kawasan Muda menerima taburan hujan yang rendah serta cuaca kering sepanjang tahun. Kawasan tadahan bagi ketiga-tiga empangan juga mengalami situasi yang sama.

Kesan daripada perubahan cuaca ini menyebabkan kuantiti pelepasan air bagi pengairan dan keperluan domestik dari ketiga-tiga empangan bertambah berbanding tahun sebelumnya. Manakala kuantiti aliran masuk bagi ketiga-tiga empangan turut menyusut dengan ketara.

Empangan Pedu yang merupakan sumber utama bekalan pengairan untuk tanaman padi di Kawasan Muda mencatatkan aras terendah iaitu 271.86 kaki MSL (31.5% takungan) pada 18 Julai 2016. Ini merupakan rekod terendah dalam tempoh 11 tahun. Menjelang akhir tahun 2016, takungan Empangan Pedu hamya mampu menakung sebanyak 46%.

Memandangkan situasi takungan yang kritikal, MADA telah mengambil tindakan proaktif memperkenalkan kempen tabur terus kering bagi Musim I/2017.

Susulan permohonan Kerajaan Negeri Kedah, pihak MADA telah melakukan pelepasan melalui Empangan Muda sebanyak 33Mm3 air bagi menanggani kekurangan air dalam lembangan Sungai Muda pada bulan April dan Mei 2016 khusus bagi keperluan domestic. Ini membolehkan semua Loji Rawatan Air milik SADA yang berada di sepanjang Sungai Muda beroperasi tanpa gangguan.

Sepanjang tahun 2016 kuantiti pelepasan air dari Empangan Pedu adalah sebanyak 1067Mm 3 manakala aliran masuk ke kolam takungan Pedu adalah sebanyak 577Mm3 . Perbandingan adalah seperti carta di bawah :


Kuantiti pelepasan air dari Empangan Ahning adalah sebanyak 149Mm3manakala aliran masuk ke kolam takungan Pedu adalah sebanyak 74Mm3 . Perbandingan ini seperti carta di bawah :


Sementara itu, pelepasan dari Empangan Muda adalah sebanyak 33Mm3 dan kuantiti aliran masuk ke kolam takungan Muda sepanjang tahun 2016 adalah sebanyak 74Mm3 . Perbandingan ini adalah seperti berikut :

Pages: 1 2 3