Laman Web Rasmi Lembaga Kemajuan Pertanian Muda
Friday, 22 September 2023

KETUA PEGAWAI MAKLUMAT

LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA

Anda berada di sini: LAMAN UTAMA  /  MAKLUMAT KORPORAT  /  KETUA PEGAWAI MAKLUMAT

DZULKIFLI BIN YAAKOB
PENGARAH BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN
LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA (MADA)

Di antara peranan dan tanggungjawab Ketua Pegawai Maklumat (CIO) adalah seperti berikut:-

  • Peneraju perubahan dalam pembangunan ICT Agensi.
  • Melaksanakan penggunaan dasar, standart dan amalan terbaik ICT.
  • Menerima pakai dan melaksanakan penggunaan IT dalam sistem penyampaian perkhidamatan kerajaan.
  • Melaksanakan inovasi melalui aplikasi, infrastruktur dan keselamatan ICT.
  • Membantu Pengurusan MADA dalam melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan ICT seperti dari aspek keselamatan dan sebagainya.
  • Menyelarasa dan mengurus pelan Latihan yang berkaitan dengan ICT dan yang seumpamanya.