Laman Web Rasmi Lembaga Kemajuan Pertanian Muda
Sabtu, 20 Julai 2024

STRATEGI MADA

LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA

Anda berada di sini: LAMAN UTAMA  /  MAKLUMAT KORPORAT  /  STRATEGI MADA

STRATEGI DAN PROGRAM

STRATEGI 1
 • Meningkatkan Hasil dan Produktiviti Padi
 • Program
  1. Mentransformasikan Sistem Pengurusan Ladang
  2. Menguruskan Input Pertanian Secara Optimum
  3. Memantapkan Sistem Pengembangan Pertanian Dan Pengairan
  4. Mempergiatkan Mekanisasi Dan Teknologi Perladangan
STRATEGI 2
 • Menambah Kepadatan Infrastruktur dan Pembangunan Sumber Air
 • Program
  1. Melengkapkan Infrastruktur Blok Pengairan Ke Peringkat Tersier
  2. Memulihara Dan Menambahbaik Infrastruktur Sedia Ada
  3. Meneroka Dan Menambah Sumber Air
STRATEGI 3
 • Mempelbagaikan Aktiviti Asas Tani dan Industri Asas Tani Bagi Menjana Pendapatan
 • Program
  1. Pembangunan Asas Tani
  2. Pembangunan Industri Asas Tani
  3. Pemasaran
  4. Program Pembasmian Kemiskinan

.

STRATEGI 4
 • Memperkukuhkan Institusi Peladang
 • Program
  1. Mempergiatkan Usaha-Usaha Menambah Keahlian
  2. Memantapkan Pengurusan Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK)
  3. Mempelbagaikan Perkhidmatan Kepada Ahli
  4. Meningkatkan Pendapatan PPK Melalui Aktiviti Ekonomi
STRATEGI 5
 • Memperkasakan Tadbir Urus dan Modal Insan
 • Program
  1. Merencana Tadbir Urus yang Utuh
  2. Meningkatkan Sistem Penyampaian Organisasi
  3. Memperkemaskan Sistem Rangkaian Information and Communication Technology (ICT) Dalaman dan Memperluaskan Aplikasi (E-Government)
  4. Membina Keupayaan Modal Insan