Berdasarkan kepada jumlah kuantiti pelepasan air sebanyak 1249Mm3 dari Empangan Pedu, Muda dan Ahning bagi tahun 2016, MADA telah berjaya memastikan bahawa pelepasan air dari empangan adalah konsisten bagi menjamin tanaman padi dua kali setahun dapat dijalankan di Kawasan Muda serta bekalan air mentah untuk domestik dan industri di Kedah Utara, Perlis selatan dan Pulau Langkawi dapat dipenuhi. Daripada kuantiti pelepasan tersebut, sebanyak 1067Mm3 adalah untuk keperluan pengairan bagi Kawasan Muda, manakala 182Mm3 adalah untuk kegunaan domestik dan industri. Perincian kuantiti pelepasan air pada tahun 2016 adalah seperti berikut :


Pada tahun 2016, isipadu takungan maksimum dan minimum bagi kolam takungan Pedu adalah seperti carta di bawah :


Pada tahun 2016, isipadu takungan maksimum dan minimum bagi kolam takungan Ahning adalah seperti berikut :


Pada tahun 2016, isipadu takungan maksimum dan minimum bagi kolam takungan Muda adalah seperti yang tertera di carta :

Pages: 1 2 3