PROGRAM PERKHIDMATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN

Sepanjang tahun 2016, Bahagian Perkhidmatan Pengairan dan Saliran telah memberi perkhidmatan pengairan dan saliran kepada wilayah MADA sepertimana tahun-tahun sebelumnya.

A. AKTIVITI PENANAMAN PADI MUSIM 2/2015 DAN MUSIM 1/2016
Dalam menjamin kemapanan industri penanaman padi di Kawasan Muda, pengurusan dan penyeliaan perkhidmatan pengairan serta pembangunan sistem pengumpulan data (pengairan dan pertanian) amat dititikberatkan oleh Bahagian ini (Bahagian Perkhidmatan Pengairan dan Saliran) bagi membolehkan pengurusan air yang lebih tepat, cekap dan berkesan.

Ini adalah selaras dengan fungsi utamanya untuk memberikan segala perkhidmatan pengairan dan saliran air kepada MADA dalam menjamin kesinambungan penanaman padi dua (2) kali setahun di Kawasan Muda.

Bagi mencapai tujuan tersebut, salah satu tindakan yang diambil adalah dengan merancang, menetap (bersama peladang) dan melaksanakan jadual penanaman padi sebelum permulaan sesuatu musim (Musim Pertama – Feb/Mac; Musim Kedua – Julai/Ogos) setiap tahun. Dengan adanya jadual penanaman padi, air dapat dibekalkan secara efisien dan teratur mengikut kepada fasa penanaman padi serta peringkat pertumbuhan padi (mengikut keperluan tumbesaran pokok padi).

Dalam membuat perancangan untuk menentukan jadual penanaman padi bagi musim pertama di Kawasan Muda, beberapa faktor perlu diambil kira iaitu kedudukan takungan empangan, ramalan punca air, ramalan pencapaian aktivti musim yang lepas serta beberapa faktor lain.

Jadual Penanaman Padi Musim 2/2015
Susulan daripada Mesyuarat Jawatankuasa Bekalan Air dan Penanaman Padi (MJBAPP) Peringkat Ibu Pejabat yang telah diadakan pada 7 Ogos 2015, setelah mengambilkira kedudukan takungan empangan, ramalan keadaan punca air tahunan serta aspek-aspek penting yang lain, MJBAPP Peringkat MADA yang diadakan pada 10 September 2015 telah memutuskan Jadual Penanaman Padi Musim 2/2015 adalah seperti berikut :


Pelan bagi Fasa Penanaman Padi di Kawasan Muda dapat ditunjukkan seperti carta di bawah :

Pages: 1 2 3 4 5