Aktiviti Penanaman Padi
Penyediaan Tanah
Penyediaan tanah yang sempurna merupakan asas kepada penapakan benih yang seragam dan mampu mengurangkan pertumbuhan rumpai.Agihan air pengairan juga akan seragam dan mengikut bekalan air yang dipohon oleh pihak Wilayah. Penyediaan tanah secara putaran (bajak) basah lazimnya diamalkan oleh peladang-peladang di Kawasan Muda.

Aktiviti penyediaan tanah bagi Musim 2/2015 telah bermula pada 16 September 2015serentak dengan ramalan. Secara keseluruhannya, keseluruhan Kawasan Muda menjalankan aktiviti penyediaan tanah lebih pro aktif dan lebih cepat dari ramalan bermula minggu pertama musim iaitu 23 September 2016. Hujan yang agak banyak pada permulaan musim telah menjayakan aktiviti tersebut dengan kebanyakan peladang di Kawasan Muda membuat penyediaan tanah dalam tempoh tersebut.

Bagi Musim 1/2016 telah bermula pada 24 Februari 2016 berbanding ramalan iaitu pada 2 Mac 2016. Secara keseluruhannya, terdapat kelewatan dalam aktivti penyediaan tanah pada permulaan musim di antara bulan April hingga Mei disebabkan oleh faktor cuaca kering luar biasa yang berlaku (Super El-Nino) di mana kebanyakan bendang dalam keadaan kering serta tidak mudah untuk dibajak dan semua kawasan memulakan aktiviti serentak yang mengakibatkan kekurangan mesin pembajak yang boleh digunakan. Walaubagaimanapun, aktiviti ini mencapai kemuncaknya pada Mei 2016, di mana bekalan air dapat disalurkan ke seluruh kawasan bendang yang kering dan kebanyakan peladang di Kawasan Muda membuat penyediaan tanah dalam tempoh tersebut.

Bagi Musim 2/2015, kaedah putaran (bajak) basah menjadi amalan utama peladang-peladang dalam penyediaan tanah kerana kebiasaannya musim ini turunan hujan agak banyak dan para peladang lebih cenderung untuk menjalankan penyediaan tanah secara basah.

Namun, kaedah putaran (bajak) basah bagi Musim 1/2016 masih menjadi amalan utama peladang-peladang dalam penyediaan tanah dengan 50.7% kawasan (51,090 hektar) dari keseluruhan Kawasan Muda menjalankan kaedah ini.

Walaubagaimanapun, amalan kaedah putaran kering hampir menyamai kaedah putaran basah dengan peratusan 49.2% (49,537 hektar) kawasan menjalankan kaedah ini. Ini adalah disebabkan peladang-peladang di kawasan terlibat mengambil inisiatif untuk menyediakan tanah (secara putar kering) tanpa menunggu air dibekalkan (mengikut jadual) dalam mempercepatkan aktivti mereka.

Kaedah tanaman Sepanjang Musim 2/2015 dan Musim 1/2016

Penanaman padi bagi Musim 2/2015 bermula pada 23 September 2015 dan mencapai kemuncaknya pada 28 Oktober 2015 di mana sebanyak 66% (66,703 hektar) dari keseluruhan Kawasan Muda telah ditanam. Berbanding dengan ramalan aktiviti yang dirancang, pencapaian sebenar aktiviti penanaman padi sangat baik dan lebih cepat daripada ramalan dengan peladang sangat bersemangat dalam menjalankan penanaman mengikut jadual yang ditetapkan setelah kawasan bendang mereka telah dipulihkan daripada masalah tanah jerlus.

Pages: 1 2 3 4 5