Nota :
1. Keluasan Baru MADA di Perlis melibatkan 3 Skim Pengairan seperti berikut :
(a) PPK A-I : Skim Pengairan Alor Melaka / Padang Telela (586 hek)
(b) PPK C-I : Skim Pengairan Kg. Kubang Gajah (211 hek) dan Wang Bintong (600 hek)
2. Keluasan Baru MADA di Kedah melibatkan 11 Skim Pengairan seperti berikut :
(a) PPK A-II : Skim Sungai Pering (465 hek)
(b) PPK D-II : Skim Che Kedo / Putat (320 hek)
(c) PPK G-II: Skim Sungai Gelong (194 hek)
(d) PPK A-III : Skim Kampung Lanjut (378 hek)
(e) PPK D-III :
– Skim Guar Ginu (68 hek)
– Skim Nawa/ Gajah Mati (140 hek)
– Skim Padang Kerbau Fasa I ,II & III (489 hek)
– Skim Padang Rawa (120 hek)
(f) PPK G-IV : Skim Bakong/ Lubok Boi (445 hek)

Sumber : Bahagian Perkhidmatan Pengairan Dan Saliran

Program Descargar