Cawangan Pentadbiran
–   Menjawab surat-menyurat dalam tempoh 3 hari
–   Sentiasa mengemaskini dan memantau pergerakan fail-fail
–   Menyelesaikan aduan kerosakan perkhidmatan bangunan dalam tempoh 5 hari
–   Menjamin keselamatan pejabat pada setiap masa.

Cawangan Komunikasi Korporat
–   Kami berjanji akan menyampaikan maklumat dengan tepat, cepat dan berkesan kepada warga MADA dan peladang.
–   Kelulusan penggunaan dewan, bilik mesyuarat dalam masa 24 jam.
–   Menjawab surat aduan daripada pelanggan dalam masa 3 hari bekerja.
–   Memberi maklumbalas mengenai lawatan dari dalaman @ luaran dalam tempoh 3 hari bekerja.
–   Mencetak dan mengedar jadual tanaman serta mengemaskini papan jadual tanaman padi seminggu selepas keputusan oleh jawatankuasa pengairan dikeluarkan.

Cawangan Audit Dalam
–   Mempertingkatkan tahap pengurusan kewangan dan prestasi berpandukan kepada undang-undang, peraturan dan prosedur yang ditetapkan.
–   Mengemukakan laporan audit yang bebas, objektif dan tepat pada masanya.
–   Menyediakan Laporan Tahunan Audit Dalam sebelum akhir bulan Mac tahun berikutnya.

Pages: 1 2