Syarat-syarat Menjadi Ahli Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK)

Berumur 18 tahun dan ke atas;
Warganegara Malaysia;
Bermastautin dalam kawasan pengendalian PPK;
Mengambil bahagian dalam pengeluaran pertanian/ ternakan; atau
Mendapat pendapatan daripada aktiviti pertanian/ ternakan;atau
Menguasai mana-mana daripada faktor-faktor pertanian dan ternakan;

Proses Untuk Menjadi Ahli PPK

 

1

Faedah Menjadi Ahli Akan Dipulangkan Melalui:

Dividen mengikut saham
Bonus kundli chakra 2017 – professional edition with crack langganan ahli
Tabung khairat kematian
Tabung Kebajikan Ahli
Lawatan sambil belajar di dalam dan luar Negara
Hadiah-hadiah seperti Peladang Jaya, Saham Tertinggi, Peladang Inovasi dll.