INDUSTRI ASAS TANI

Pembangunan Pelbagai Produk Industri Asas Tani

12

34

Objektif

Meningkatkan pendapatan peladang-peladang melalui perlaksanaan aktiviti tambahan
Meningkatkan penglibatan peladang-peladang MADA di dalam industri pengeluaran makanan.
Mewujudkan peluang-peluang pekerjaan kepada peladang dan keluarga peladang.
Membangunkan usahawan yang berdaya maju dan mengeluarkan produk yang berdaya saing.


Definisi Usahawan

Kategori Usahawan  Definisi
 Usahawan Asas Tani
 Mengusaha dan mengeluarkan produk pertanian asas termasuk tanaman, ternakan,
akukultur, agrotourism, jahitan dan perniagaan runcit/borong.
 Usahawan Industri
Asas Tani

 Golongan individu atau kumpulan yang menjalankan aktiviti menambah nilai bahan
mentah pertanian makanan dan bukan makanan melalui prosesan lanjut untuk
menjadikan bahan mentah tersebut sebagai produk boleh dipasar diguna atau
dimakan dan dalam masa yang sama menambah pendapatan mereka.

 Usahawan Baru

 Usahawan Asas Tani dan IAT yang  baru dibangunkan melalui peruntukan RMK 9 dan
pendapatan bersih < RM 2000/ bulan pada tahun berkenaan.

 Usahawan Naik
Taraf

 Usahawan Asas Tani & IAT sediada yang dibangunkan melalui peruntukan RMK 9 dan
memperolehi pendapatan bersih > RM 2,000/bulan.


Status Usahawan IAT Wilayah I

PPK
Status Usahawan IAT
Baru
Naik Taraf
A-I
51
29
B-I
6
3
C-I
5
5
D-I
9
5
E-I
8
9
JUMLAH
79/97
51/39


Sasaran dan Pencapaian Bilangan Usahawan IAT (Baru dan Naik Taraf)
Dari 2006 – Nov 2008

PPK
 Sasaran Bilangan Usahawan IAT
Sehingga Tahun 2010
 Pencapaian Bilangan Usahawan IAT
Sehingga Tahun 2008
A-I
28
80
B-I
27
9
C-I
27
10
D-I
27
14
E-I
27
17
JUMLAH
136
130


Sasaran dan Pencapaian Bilangan Usahawan IAT Penilaian Tahun 2008

PPK
Usahawan Naik
Usahawan Baru
Sasaran
Pencapaian
Sasaran
Pencapaian
A-I
3
2
2
25
B-I
2
1
2
3
C-I
0
0
2
0
D-I
1
0
2
0
E-I
4
2
2
5
JUMLAH
10
5
10
33


Program Pembangunan Industri Asas Tani

 1. Program Usahawan Bimbingan
 • Bantuan peralatan, bengkel, khidmat nasihat, motivasi dan Lain-lain.
 • Memperkenalkan budaya usahawan melalui Pertanian Adalah Perniagaan.
 1. Menambah Nilai Produk Berasaskan Beras/Mempelam & Ikan Air Tawar.
 2. Pembangunan Kualiti Produk dan Pembungkusan Serta Pemasaran.
 3. Program Transformasi Teknologi Pemprosesan.
 4. Perkenalkan ‘Good Manufacturing Practices (GMP)’.

Projek Industri Asas Tani PPK A1 – Arau

Projek Berasaskan Mempelam Sala

 1. Halwa
 2. Jeruk

Projek Berasaskan Ikan Tilapia

 1. Pekasam
 2. Ikan Masin

 

5

6

 

8

7

Projek Industri Asas Tani PPK C1 – Kangar

Projek Berasaskan Mempelam Sala

 1. Kordial & Jus Mempelam

9

Projek Industri Asas Tani PPK E1 – Simpang Empat

 1. Mini Popia

1011