MAKLUMAT ARKIB 2019 TENDER & SEBUTHARGA

NO. TENDER TAJUK TENDER TARIKH BUKA TARIKH TUTUP SAIZ/VERSI
MADA(IP) 02/2019 Menyediakan Perkhidmatan Analisa Tanah Di Kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA),Kedah Dan Perlis 04 Feb 2019 25 Feb 2019
12k
MADA(T)/BPTM/M/1/2019 Perolehan Perkhidmatan Sewaan 480 Unit Komputer Peribadi, 12 Unit WorkStation(Autocad) dan 50 Unit Komputer Riba untuk Kegunaan Pegawai MADA selama 36 Bulan  24 Jun 2019  14 Julai 2019
458 KB SAIZ/VERSION

 

NO. SEBUTHARGA TAJUK SEBUTHARGA TARIKH BUKA TARIKH TUTUP SAIZ/VERSI
MADA (IP) 01/2019

Membekal, Menghantar Bahan-Bahan Kapur Ground Magnesium Limestone (GML) Dan Menjalankan Operasi Pengapuran  Bahan-Bahan Kapur Ground Magnesium Limestone (GML) Ke Pertubuhan Peladang Kawasan Di Lembaga Kemajuan Pertanian Muda Kedah Dan Perlis

01
Januari
2019
23
Januari
2019

510 KB
SAIZ/VERSION
MADA (SH) BIA TBP/P/2/2019

Membekal, Menghantar, Menguji Dan Menjayajalankan Variable Chamber Round Baler Yang Baru

10 Februari
2019
28
Februari 2019

510 KB SAIZ/VERSION
MADA (SH) BIA TBP/P/3/2019  Membekal, Menghantar, Menguji Dan Menjayajalankan Traktor Pertanian Pacuan 4 Roda Yang Baru Dengan Kapasiti Enjin Tidak Kurang Dari 80 HP 10 Februari
2019
28
Februari 2019

510 KB SAIZ/VERSION
MADA (SH)/BPPS /P/1/2019 Membina  Dan Menyiapkan Sebuah Stesen Pam Guna Semula Air Saliran (1 x 10 Cusec) Serta Kerja-Kerja Berkaitan  Di Sungai Choras, Blol Pengairan SCRBD 4, Lokaliti E-IV Bukit Besar, Wilayah IV, MADA.  21 Februari 2019  28
Februari 2019

510 KB SAIZ/VERSION

510 KB SAIZ/VERSION
MADA (SH)/BME/M/6/2019 Perkhidmatan Kawalan Keselamatan  (Tanpa Senjata Api) Di Pejabat  Bahagian Mekanikal Dan Elektrikal, Lembaga Kemajuan Petanian Muda, 06000 Jitra, Kedah  26 Februari 2019  07
Mac 2019

510 KB SAIZ/VERSION

MADA(SH)/BPPS/P/2/2019 Membina Dan Menyiapkan Sebuah Stesesn Pam Gunasemula Air Saliran (1×10 cusec) Serta Lain-lain Kerja Berkaitan Di LBRBDr.3/LBRBD 3,  WILAYAH II, MADA  18 Mac 2019  25 Mac 2019
510 KB SAIZ/VERSION

MADA(SH)/BME/11/2019 Memborong dan Memindah Sisa Besi Dari Pejabat Bahagian Mekanikal dan Elektrikal, Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA)  23 Mei 2019  20 Jun 2019
81 KB SAIZ/VERSION

MADA(SH)/BKP/M/1/2019 Merekabentuk, Mencetak dan Membekal Buku dan CD (Slim Casing) Laporan Tahunan (MADA) 2018  2 Jun 2019  17 Jun 2019
81 KB SAIZ/VERSION

MADA(SH)/BKP/M/2/2019 Merekabentuk, Mencetak dan Membekal Buku Catatan Harian (Diari) Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) 2020  2 Jun 2019  17 Jun 2019
81 KB SAIZ/VERSION

MADA(SH)/BPTM/M/4/2019 Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah dan Menyenggara Peralatan ICT di Pusat Data Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA)  17 Jun 2019  1 Julai 2019
442 KB SAIZ/VERSION

MADA(IP) 3/2019 Membekal, Menghantar Bahan-bahan Kapur Ground Magnesium Limestone(GML), Menjalankan (kerja-kerja) Operasi Pengapuran Bahan-bahan Kapur Ground Magnesium Limestone(GML) ke Pertubuhan Peladang Kawasan Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (MADA) 05 September 2019 19 September 2019
458 KB SAIZ/VERSION

MADA(SH)/BPPS/M/4/2019 Perkhidmatan Menyelenggara Sistem Telemetri MADA bagi Perolehan Data Hidrologi 5 Ogos 2019 27 Ogos 2019
458 KB SAIZ/VERSION

MADA(IP) 3/2019 Membekal, Menghantar Bahan-bahan Kapur Ground Magnesium Limestone(GML), Menjalankan (kerja-kerja) Operasi Pengapuran Bahan-bahan Kapur Ground Magnesium Limestone(GML) ke Pertubuhan Peladang Kawasan Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (MADA) 05 September 2019 19 September 2019
458 KB SAIZ/VERSION

MADA(SH)/BPPP/A/18/2019

Kerja-Kerja Memperdalam Terusan Utara(CH3800-CH5000 & CH82000-CH9200) Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Wilayah II, MADA

16
Oktober
2019
23
Oktober
2019

124 KB
SAIZ/VERSION
MADA(SH)/BME/P/2019

Membekal, Menghantar, Menguji dan Menjayajalankan Dua(2) Unit Jentual Mini Yang Baru Bagi Projek Pembangunan Estet Padi Kampung Asam Jawa, Pendang

13
Oktober
2019
24
Oktober
2019

510 KB
SAIZ/VERSION
MADA(SH)/BPTM/M/5/2019

Perolehan Perkhidmatan Sewaan 126 Unit Pencetak Selama 36 Bulan

06
November
2019
13
November
2019

510 KB
SAIZ/VERSION