1. Di manakah anda mendapat rujukan / mengetahui maklumat / aktiviti program yang dianjurkan oleh LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA (MADA) :
a. Pegawai MADA
b. Laman Web / Media Sosial
c. Media Massa
d. Pameran
e. Rakan – Rakan

2. Kekerapan anda berurusan dengan MADA ( purata setahun ) :
a. 1 – 5 kali
b. 6 – 10 kali
c. 11 – 20 kali
d. Melebihi 20 kali

3. Tujuan berurusan :
a. Membuat aduan
b. Mendapat khidmat nasihat
c. Menghadiri mesyuarat
d. Menyertai program / aktiviti MADA

4. Cara anda berurusan dengan MADA :
a. Melalui telefon
b. Melalui surat / fax
c. Melalui e-mail
d. Bersemuka secara rasmi dengan pegawai

PERKHIDMATAN

1. Pegawai dan kakitangan MADA berkemahiran dan cekap dalam menjalankan tugas.
2. Pegawai dan kakitangan MADA menjaga kredibiliti organisasi MADA
3. Prosedur kerja yang teratur.
4. Pegawai dan kakitangan MADA sering memberi khidmat nasihat
5. Amalan piagam pelanggan diutamakan

Prosedur Operasi Standard Perintah Kawalan Pergerakan (SOP PKP)
SOP PERTANIAN DAN MAKANAN PKP DIKEMASKINI PADA 15 JANUARI 2021