LATAR BELAKANG
Bahagian Mekanikal Dan Elektrikal (BME) telah diwujudkan melalui penyusunan semula struktur organisasi MADA pada 16 November 2015. Dahulunya BME dikenali sebagai Cawangan Perkhidmatan Mekanikal MADA atau lebih popular dengan gelaran “Wokyop MADA”. Terdapat dua fungsi utama BME iaitu; 1) Pengurusan dan perlaksanaan program pembangunan kejuruteraan mekanikal dan elektrikal; dan 2) Pengurusan dan perlaksanaan program penyenggaraan aset mekanikal dan elektrikal MADA. Selain daripada Bahagian Khidmat Pengurusan, BME adalah satu-satunya bahagian yang bekerjasama dengan semua bahagian lain di MADA. Ini adalah salah satu ciri unik BME. Secara purata, BME menerima peruntukan mengurus sebanyak RM2.8 juta dan peruntukan pembangunan sebanyak RM3.4 juta setiap tahun. Berikut adalah 6 cawangan di BME termasuk fungsi masing-masing;

VISI
Menjadi badan kejuruteraan mekanikal dan elektrikal yang disegani dalam bidang pertanian, khasnya industri padi di Malaysia.

MISI

 1. Melaksanakan pemindahan teknologi mekanisasi dan automasi kepada golongan sasar
 2. Memberikan perkhidmatan kejuruteraan mekanikal dan elektrikal yang komprehensif dan sistematik
 3. Melahirkan tenaga kerja yang berketrampilan, kompeten dan berinovasi.

OBJEKTIF

 1. Mendokong semua bahagian di MADA dalam bidang kejuruteraan mekanikal dan elektrikal
 2. Melaksanakan pembangunan modal insan kepada golongan sasar dalam bidang kejuruteraan mekanikal dan elektrikal industri padi
 3. Melaksanakan program kajian dan inovasi kejuruteraan mekanikal dan elektrikal dalam memajukan industri padi MADA
 4. Menyediakan perkhidmatan penyenggaraan kepada semua aset mekanikal dan elektrikal  MADA
 5. Melaksanakan program pembangunan kejuruteraan mekanikal dan elektrikal di MADA.

5 FUNGSI UNTAMA CAWANGAN :-

 1. CAWANGAN HIDROMEKANIKAL
  Cawangan Hidromekanikal berperanan bagi merancang, mengurus dan melaksana program pembangunan dan penyenggaraan aset pengairan dan saliran seperti pam bergerak, stesen pam, pintu air serta komponen hidromekanikal di Empangan Pedu, Muda dan Ahning.
 1. CENTRE OF EXCELLENCE M&E
  Centre Of Excellence M&E diwujudkan bertujuan untuk merancang dan melaksanakan kajian terhadap isu dan teknologi dalam bidang mekanisasi dan automasi di MADA serta merancang dan melaksanakan rekacipta dan inovasi kejuruteraan mekanikal dan elektrikal di MADA.
 1. CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
  Cawangan Kejuruteraan Elektrik ditugaskan untuk merancang, mengurus dan melaksana program pembangunan kejuruteraan elektrik dan penyenggaraan kepada aset stesen pam elektrik, pintu air, empangan dan lain-lain kelengkapan elektrik MADA.
 1. CAWANGAN AUTOMOTIF
  Cawangan Automotif berperanan untuk merancang, mengurus dan melaksana program penyenggaraan kepada aset Automotif MADA selain menyediakan keperluan dokumentasi (insurans, cukai jalan, permit dan pemeriksaan PUSPAKOM) kenderaan dan jentera MADA serta khidmat logistik Bahagian.
 1. CAWANGAN PEMBANGUNAN TEKNIKAL
  Cawangan Pembangunan Teknikal diwujudkan dengan tujuan untuk merancang, mengurus dan melaksana program penyenggaraan kepada semua aset  mekanisasi dan automasi MADA selain membantu dalam melaksanakan program kajian dan inovasi dalam bidang mekanisasi dan automasi MADA.
 1. CAWANGAN MEKANISASI DAN AUTOMASI
  Cawangan Mekanisasi Dan Automasiberfungsi untuk merancang,mengurus dan melaksana  program kompetensi, bimbingan dan khidmat nasihat kepada golongan sasar dalam bidang kejuruteraan mekanikal dan elektrikal termasuk aktiviti mekanisasi dan automasi pertanian.

PENGGUNAAN DRON PERTANIAN UNTUK SEMBURAN INPUT PERTANIAN CECAIR DI MADA.

Pendahuluan
Dron telah mula digunakan di MADA untuk menyembur input pertanian cecair sejak tahun 2016. Teknologi yang dipelopori negara China ini telah mula diterima di negara ini, khususnya di MADA, disebabkan faktor tenaga kerja yang semakin berkurangan. Teknologi dron ini bermula secara open source di platform internet, di mana semua pengguna boleh membeli komponen dan membina dron mereka sendiri untuk tujuan masing-masing. Pelopor teknologi dron di peringkat komersial adalah Da-Jiang Innovations Science and Technology Co., Ltd., ataupun secara ringkasnya DJI1. DJI yang terletak di Shenzen, China ini menguasai 70% daripada pasaran dron dunia.

Pengenalan Kepada Dron
Secara amnya, dron boleh dibahagikan kepada 2 kelompok utama iaitu dron tersuai (custom), iaitu dron yang dibina daripada komponen pelbagai jenama, dan dron berjenama seperti DJI dan Sensefly. Dron tersuai ini biasanya lebih murah harganya berbanding dron berjenama. Ini disebabkan komponenkomponen yang digunakan biasanya adalah bersifat asas (basic) dan tiada kajian serta pembangunan (R&D) secara tersusun dan berterusan. Manakala dron berjenama pula biasanya harga lebih mahal, sehingga 2 kali ganda daripada dron tersuai, disebabkan oleh kualitinya yang terjamin, program waranti yang komprehensif, komponen-komponen yang lebih stabil dan R&D yang berkesan.
Dari segi operasi di lapangan, dron berjenama memberikan prestasi yang lebih baik disebabkan komponenkomponennya yang stabil dari segi teknikal. Dron tersuai yang menggunakan komponen-komponen dari jenama yang berbeza tetapi dipasangkan untuk dijadikan satu sistem dron mempunyai risiko kegagalan operasi yang lebih tinggi. Dron berjenama adalah lebih tahan lasak, jangka hayat komponen yang lebih panjang serta operasi yang lebih lancar. Operasi dron berjenama adalah lebih lancar kerana masa henti (downtime) yang rendah disebabkan penggunaan komponen yang stabil dari segi teknologi.

Dron Di MADA
Di MADA, penggunaan dron tersuai adalah lebih popular disebabkan harganya yang lebih rendah berbanding dron berjenama seperti DJI. Kebanyakan pengguna dron individu di MADA menggunakan dron untuk membuat semburan di sawah padi sendiri. Oleh itu ianya bukan bersifat komersial (heavy usage). Namun begitu, terdapat syarikat-syarikat pembekal perkhidmatan dron yang menggunakan dron berjenama, terutamanya DJI, disebabkan kekerapan penggunaan dron yang lebih tinggi. Antara kelebihan lain dron DJI adalah penggunaan 8 bilah kipas, berbanding dron tersuai. Secara teknikalnya, 8 bilah kipas akan mengurangkan tekanan angin ke bawah (down draft) yang kena pada pokok padi semasa semburan dibuat. Tekanan angin ke bawah yang terlalu kuat akan merosakan pokok padi. Selain itu, tolakan angin ke bawah oleh 8 bilah kipas ini akan menghasilkan semburan cecair yang lebih sekata dan sempurna.

Kesimpulan
Secara keseluruhan, boleh disimpulkan bahawa walaupun dron tersuai adalah lebih murah harganya berbanding dron berjenama, operasi dron tersuai adalah lebih bersifat individu iaitu sesuai untuk kegunaan sendiri. Manakala dron berjenama seperti DJI sesuai untuk operasi komersial. Waranti selepas jualan dan operasi yang lebih stabil dan lancar akan memberi jaminan yang lebih baik kepada pengusaha perkhidmatan dron dari sudut perniagaan. R&D yang berterusan oleh pengeluar dron berjenama seperti DJI memberikan kelegaan minda dan keyakinan kepada pengguna.

KAJIAN DAN INOVASI

INTRODUCTION OF BME

KEMPEN UPAH PENUAIAN MENGIKUT BERAT

MECHANIZATION & AUTOMATION TRANSFORMATION IN MADA

PENGGUNAAN TEKNOLOGI DRON DI MADA

KEHILANGAN PADI SEMASA PENUAIAN DI MADA

PROJEK AMPHIBIOUS EXCAVATOR

*Sila klik disini