Konvensyen Padi Kebangsaan – 10 September 2019

SESI 1
EN. SHAMSUDDDIN BIN ISMAIL
– Dasar Semasa Industri Padi Negara

PROF. DATIN PADUKA DR. FATIMAH BT MOHAMED ARSHAD
– Transformasi Pembangunan Industri Padi dan Beras Negara

SESI 2
DR. ASFALIZA BINTI RAMLI
– Potensi Padi Spesialti Dalam Pembangunan Ekonomi Pesawah Di Malaysia

DATO’ IR. MOHD AZMI BIN ISMAIL
– Pengurusan Sumber Air Mampan Menjamin Kelestarian Industri Padi

DR JAUHAR ALI
– Climate Smart Rice Hybrids: Securing and Sustaining Rice Production in Asia

DR. SARENA CHE OMAR
– Pengkomersilan Industri Padi Malaysia: Bersediakah Kita dari Perspektif Dunia, Asia dan Negara

EN EMI FAIZAL
– Ancaman Penyakit Dan Perosak Tanaman Padi Semasa

EN. JAAFAR BIN ZAKARIA
– Usaha Tangga Kejayaan

Konvensyen Padi Kebangsaan – 11 September 2019

SESI 3
EN. MOHD RAZIF BIN ABDULLAH
– Pengalaman KADA Dalam Pengurusan Estet Padi

EN. SALMAN BIN MUHAMMAD
– Cabaran Dan Peluang Peningkatan Pendapatan Pesawah : Peranan Dan Pengalaman Bernas

HAJI MAT ZAINI BIN MOHD YUSOF
– Penggunaan Mekanisasi Ladang Untuk Peningkatan Hasil Padi

LOC TROI GROUP, VIETNAM
– Sustainable Rice Production Based On SRP Standard

SESI 4
INDONESIA
– Perkembangan Teknologi Pengeluaran Padi Berskala Komersil di Indonesia
– Klip Video

BASF ZUHAIR ZAINAL
– Provisia™ Rice: Teknologi terbaru kawalan Padi Angin

DR AZMAN HAMZAH
– Pengurangan Kehilangan Lepas Tuai Padi Bagi Meningkatkan Pendapatan Pesawah

EN. MOHD RIDZUAN BIN ISMAL
– Pengeluaran Benih Padi Sah Yang Bermutu Dan Kepentingannya

PN. SHAHIDA BT. HASHIM
– Aplikasi Penggunaan Baja Yang Tepat Menjamin Pengeluaran Hasil Padi Tinggi

SESI 5
EN SHAH RIZAL
– Ikon Pesawah Pertama
– Ikon Pesawah Kedua

PN. ZUWARIAH BT ISHAK
– Teknologi Produk Hasilan Beras

ANCOM CROP CARE SDN BHD
– Peluang Dan Potensi Jalinan Kerjasama “Model farm” Bersama ANCOM

PN HASIMAH BINTI HAFIZ AHMAD
– Potensi Dan Peluang Produk Hasilan Beras Dalam Menjana Pendapatan Yang Lestari

PN. SAKINAH BT. AHMAD
– Pengalaman Mada Dalam Pengurusan Estet Padi

ENCIK ZAKARIA KAMANTASHA
– Institut Pengurusan Pertanian Organik Bersepadu Kedah Darul Aman