Seramai 200 orang pegawai-pegawai MADA telah menyertai Program MADA Fun Walk 2019 sempena Bulan Sukan Negara yang terdiri dari 16 pasukan, 10 pasukan daripada bahagian MADA termasuk Wilayah I, II, III, IV dan MADACorp serta Kumpulan Peladang Nita perlu menghabiskan pusingan sejauh 7KM dikelilingi pemandangan sawah padi.

Perjalanan yang mengambil masa selama 2 jam 30 minit itu telah diisi dengan pelbagai slot seperti kuiz serta aktiviti sukan. Program ini memberikan impak yang baik kepada semua peserta dimana mereka dapat beriadah sambal menimba ilmu.