1

Sistem Telemetri merupakan satu mekanisma perhubungan penyampaian maklumat dari satu kawasan ke kawasan yang lain direkod melalui sistem komunikasi yang digunakan bagi tujuan pemantauan.

Sistem Telemetri ini dimulakan dengan maklumat yang diambil sebagai input dari satu lokasi dibaca ditukarkan dalam bentuk analog dan seterusnya direkodkan melalui alat-alat telekomunikasi yang berkaitan.

Setelah bacaan diambil dan direkodkan, maklumat tersebut dihantar ke “Repeater Station” dalam bentuk analog dan seterusnya kepada “Master Controller (MC)” di Ibu Pejabat terletak di Cawangan Pengurusan Air. Apabila bacaan direkodkan dan ia akan dikeluarkan sebagai output dan dicetak berdasarkan maklumat terkini.