MS ISO 9001 : 2008

BAHAGIAN PENGURUSAN EMPANGAN DAN SUMBER AIR
LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA (MADA)

SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001 : 2008

Bahagian Pengurusan Empangan Dan Sumber Air (BPESA) telah ditauliahkan pensijilan MS ISO 9001 : 2008 bagi pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) bagi skop Operasi, Penyenggaraan dan Pemantauan Keselamatan Empangan Muda, Pedu dan Ahning pada 31 Disember 2009.

Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) ini melibatkan Seksyen Operasi dan Penyenggaraan Empangan, Seksyen Keselamatan Empangan di Ibu Pejabat MADA (Alor Setar), Pejabat Unit Empangan Muda (Sik), Pejabat Unit Empangan Pedu (Kuala Nerang) dan Pejabat Unit Empangan Ahning (Kuala Nerang).

Penyediaan Dokumen Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) bagi skop Operasi, Penyenggaraan dan Pemantauan Keselamatan Empangan Muda, Pedu dan Ahning ini merangkumi Satu (1) Manual Kualiti, Tujuh Belas (17) Prosedur dan Tiga Puluh Lima (35) Tatacara.

Sejajar dengan terbitan standard MS ISO 9001:2015, pihak SIRIM telah menetapkan bahawa semua perlaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008 perlu beralih ke standard yang baru ini dan semua persijilan mulai tahun 2018 adalah berasaskan MS ISO 9001:2015.

Penyediaan Dokumen Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) bagi skop Operasi, Penyenggaraan dan Pemantauan Keselamatan Empangan Muda, Pedu dan Ahning mengikut standard MS ISO 9001:2015 ditambahbaik dengan melibatkan Satu (1) Manual Kualiti, Lapan (8) Manual Kualiti (Lampiran), Lapan Belas (18) Prosedur dan Tiga Puluh Tujuh (37) Tatacara.

Audit Pensijilan Semula oleh pihak SIRIM pada 05 hingga 07 September 2017 telah merumuskan bahawa Sistem Pengurusan Kualiti bagi Operasi, Penyenggaraan dan Pemantauan Keselamatan Empangan Muda, Pedu dan Ahning di Ibu Pejabat MADA (Alor Setar), Pejabat Unit Empangan Muda (Sik), Pejabat Unit Empangan Pedu (Kuala Nerang) dan Pejabat Unit Empangan Ahning (Kuala Nerang) yang dilaksanakan adalah menepati standard MS ISO 9001:2015.

1314