Komponen Utama Dalam Sistem Telemetri

2RTU (Remote Terminal Unit)
SCADA System ( Supervisory Control & Data Acquisition)

Maklumat yang direkodkan:

Data hujan

Paras air

Pembukaan pintu-pintu alator

Cairuapan