MAKLUMAT TENDER & SEBUTHARGA

JENIS NO TAJUK TARIKH BUKA TARIKH TUTUP MUAT TURUN wdt_ID
SEBUTHARGA MADA(SH)BIMU/A/11/2021 PERKHIDMATAN PEMBANGUNAN DAN PEMERKASAAN PRODUK PELANCONGAN BERASASKAN PERTANIAN (AGROTOURISN) MELALUI TRANSFORMASI DIGITAL BAGI PEMAIN INDUSTRI AGROPELANCONGAN 13/09/2021 27/09/2021 MUAT TURUN 62
SEBUTHARGA MADA(SH)/BPPP/A/5/2021 CADANGAN MENINGGIKAN BAN BATU SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN BERMULA DARI TANDOP PASANG SURUT KUALA KANGKONG KE TANDOP PASANG SURUT KUALA SALA DI CH2,650M HINGGA CH3,250M SEPANGJANG 600M, BLOK PENGAIRAN CCLBD 6E, WILAYAH IV, MADA 15/09/2021 22/09/2021 MUAT TURUN 63